Fylkesmann Valgerd Svarstad Hauglands forslag er at Rånåsfoss og Auli samles i Nes kommune. Det blir ordfører Grete Sjøli glad for.
Fylkesmann Valgerd Svarstad Hauglands forslag er at Rånåsfoss og Auli samles i Nes kommune. Det blir ordfører Grete Sjøli glad for. Foto: Jan Erik Hæhre

Rånåsfoss blir en del av Nes

Fylkesmannens forslag i grensejusteringen er klar.

- Det er argumenter som taler for at et samlet tettsted, kan legges både til Nes og til Lillestrøm, slår fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland fast.

Hun lander imidlertid i sin vurdering på at Auli og Rånåsfoss skal tilhøre Nes kommune, basert på en helhetsvurdering med særig vekt på innbyggernes ønsker.

- Det gjør at vi anbefaler at det blir Nes som overtar et samlet tettsted, sier Anne-Marie Vikla hos Fylkesmannen.

Begge er enige

Fylkesmannens innstilling ble klar fredag formiddag, og det pekes på at både Nes og Sørum var enige om at Auli og Rånåsfoss bør utvikles som ett tettsted, og i én kommune.

- Utredningen underbygger at tettstedet bør samles, og at det bør legges til Nes, slår fylkesmannen fast.

Den brede enigheten om at de to stedene bør samles, og de faglige argumentene i utredningen har, i tillegg til de klare svarene i innbyggerundersøkelsen, vært avgjørende.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Større enn ulempene

Fylkesmannen slår fast at fordelene ved å samle Auli og Rånåsfoss i ett tettsted er større enn ulempene, sett i et langsiktig perspektiv. Fylkesmannen argumenterer også for at det kunne vært aktuelt å velge Lillestrøm.

Likevel faller fylkesmannen ned på at det nye tettstedet skal bli i Nes. Auli-beboernes klare svar på hvor de vil tilhøre, der 80 prosent svarte Nes, har nok vært avgjørende for fylkesmannens vedtak.