Anders Kjuus, leder i Kjuussetervegen Veilag AS, forteller at de har investert 150 000 kroner i automatisk vegbom. 	Alle
Anders Kjuus, leder i Kjuussetervegen Veilag AS, forteller at de har investert 150 000 kroner i automatisk vegbom. Alle Foto: Tommy Simon Norum

Automatisk bomstasjon ved Dragsjøhytta

Rett etter Dragsjøhytta på Kjuussetervegen har veglaget nå satt opp en automatisk bomstasjon. Hver passering koster 25 kroner.

– Bommen ble aktivert i går. Personbiler koster 25 kroner mens biler over 3,5 tonn koster 50 kroner, forteller Anders Kjuus, leder i Kjuussetervegen Veilag AS.

Kjuussetervegen er en strekning på ni kilometer som starter like etter Dragsjøhytta og går til kommunegrensa Aurskog-Høland. På folkemunne kalles vegen for Dragsjøvegen som den heter i hver ende.

Alle må betale

Kommunestyret vedtok i februar for tre år siden å avslutte vegvedlikeholdet av Kjuussetervegen som er en privat veg. Siden har strekningen vært bomveg for å skaffe penger til vedlikehold. Med den nye automatiske bomstasjonen er veglaget sikre på at alle forbipasserende betaler, og det blir lettere for veglaget som slipper å gjennomføre stikkprøvekontroller. Vegen blir flittig brukt både av pendlere og besøkende til blant annet Flolangen.

– Det er solgt overraskende bra med årskort til folk i Aurskog som bruker vegen som pendlerveg, forteller Kjuus.

I den nye bommen er det mulig å kjøpe klippekort noe som reduserer prisen med cirka tjue prosent.

En passering for personbil koster 25 kroner på Kjuussetervegen, mens kjøretøy over 3,5 tonn må betale 50 kroner. Det er totalt fire informasjonsskilt i hver ende av bomstasjonen.
En passering for personbil koster 25 kroner på Kjuussetervegen, mens kjøretøy over 3,5 tonn må betale 50 kroner. Det er totalt fire informasjonsskilt i hver ende av bomstasjonen.
På Kjuussetervegen er det nå automatisk bom, og de to kameraene registrerer skiltnumrene som passerer i begge retninger.
På Kjuussetervegen er det nå automatisk bom, og de to kameraene registrerer skiltnumrene som passerer i begge retninger.

48 timer

I den nye bommen er det bare å kjøre igjennom og dermed registrerer bomstasjonen bilskiltene automatisk.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Slike bomstasjoner har det vært på de store vegene i mange år. Det er bare å kjøre rett igjennom, noe som er fint på for eksempel utrykningsdager, sier Kjuus.

Dersom man ikke gjør noe etter passeringa får man en faktura tilsendt i posten.

– 48 timer etter passering kan man gå inn på nettstedet www.youpark.no og velge betalingsmåte. Det lønner seg å velge noe annet enn tilsendt faktura noe som gir et ekstra fakturagebyr, forteller Kjuus.

Man kan velge å betale direkte på nettet med bankkort, eller via Vipps. Dersom man registrerer seg som kunde kan man velge at bompasseringa automatisk dukker opp i Vipps-appen, eller trekkes automatisk fra bankkortet.

Nederland

Veglaget består av tjue grunneiere. Ny bom har vært ønskelig lenge og har vært en stor investering.

– Vi så på samme type bom som er på veg opp til skianlegget i Fenstad med fysisk stengsel, noe som ble for dyrt og fikk nei på to årsmøter. Denne modellen havnet på 60 prosent av prisen, forteller Kjuus. Bommen ble bestilt i februar og kostet 150 000 kroner pluss strøm og installering.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Er det for mye møkk eller snø på skiltene blir bildet sendt til Nederland og sett over manuelt, sier Kjuus, som legger til at mange hytteeiere føler at bommen blir en ekstra trygghet selv om veglaget ikke får tilgang på bildene.

Kjuussetervegen ble grundig rustet opp i 2014, og har holdt seg bra. Stikkrennene ble skiftet og det ble kjørt på nytt slitelag.

– Betalingsviljen blir større da folk ser at pengene kommer igjen til vegen. Ingen tjener på bompasseringene, sier Kjuus.

tommy@raumnes.no