Mange la blomster i rundkjøring på Nybakk etter at en 27 år gammel mann mistet livet i en singelulykke april i fjor. Foto: John Arne Paulsen

Ni omkom i trafikken på Romerike i 2019

Av ni omkomne i trafikken på Romerike i fjor var tre fra Nes.

Ni personer omkom på vegene på Romerike i 2019 viser foreløpige tall fra Statens vegvesen, Region øst. I 2018 mistet to mennesker livet i trafikkulykker lokalt. Snittet for de siste fem årene er 5,4 trafikkdrepte.

Ulykkene skjer spredt

En kollisjon mellom to personbiler på riksveg 4 i Hagantunnelen i Nittedal 2. juledag var den siste dødsulykken på vegene på Romerike i 2019. En kvinne i 40 årene omkom, mens en mann i 50 årene ble kritisk skadet. Ulykken i Hagantunnelen er en av seks møteulykker hvor bilføreren omkom. En fotgjenger og en syklist døde i to trafikkulykker. Den siste omkom i en utforkjøringsulykke.

Tre nesbuer

Statistikken til Statens vegvesen for 2019 viser at en 89 år gammel kvinne mistet livet på Vormsundvegen vest for krysset Vormsundvegen/Hvamsvegen 15. januar. 28. april mistet en 27 år gammel mann fra Nes livet i rundkjøringen på Nybakk. I tillegg omkom en 16 år gammel mann i en møteulykke mellom bil og motorsykkel i Klokkehaugsvingen på Vormsundvegen 24. september.

- Ulykkestallene varierer fra år til år. I 2014 mistet 12 mennesker livet på vegene på Romerike. I 2018 døde to personer i trafikken lokalt. Selv om vi har flere trafikkdrepte i 2019 enn året før går trenden i riktig retning på Romerike som i resten av landet, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen, vegavdeling Akershus.

Flest menn

I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) viser foreløpige ulykkestall en liten økning fra 28 trafikkdrepte i 2018 til 30 i 2019. 26 av de 30 var menn.

Karbø understreker at offentlige myndigheter og ulike organisasjoner må fortsette det viktige arbeidet med trafikksikkerhet. Det gjelder særlig Politiet, Trygg trafikk, Statens vegvesen, Fylkeskommunen og kommunene.

Føreransvar

Samtidig understreker han ansvaret bilførerne har.

- Til syvende og sist er det bilføreren som har hånda på rattet. Hvis vi alle holder oss edru, våkne, bruker bilbelte, avpasser farten etter forholdene og ikke bryter fartsgrensene, gir vi et svært viktig bidrag til å få ned tallet på drepte og hardt skadde på vegene, sier Karbø.