Noen få prosjekter i Nes skal få asfalt i år, melder Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune.	Arkiv
Noen få prosjekter i Nes skal få asfalt i år, melder Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune. Arkiv Foto: Jan Erik Hæhre

Lista er klar, her kommer det asfalt på riks- og fylkesveger i sommer

Statens vegvesen skal denne sommeren bruke 240 millioner kroner på asfalt i Akershus. Noen av prosjektene finner vi i Nes.

Den drøye fire kilometer lange Fuglefjellvegen står på lista over strekninger som skal få ny asfalt. Det samme gjør fylkesveg 482 i Skogbygda, strekningene Ingeborgrud-Togstad (3070 meter) og Togstad-Hedmark grense (859 meter).

Dette er, så langt vi har klart å lese den lange lista fra Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune, de to eneste prosjektene i Nes.

Men flere prosjekter berører Nes, eller går så vidt inn i Nes. Først og fremst skal strekningen Skibakk-Nybakk og motsatt (8550 meter) på E16 få ny asfalt.

I tillegg står det i lista at 980 meter fra Nybakk i retning Vormsund skal asfalteres.

Asfalt på Brårud

Strekningen Nordkisa-Brårud (5165 meter) står også på lista over veger som skal få nytt dekke denne sommeren.

Rundt 150 strekninger står på lista fra Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune. Ifølge pressemeldingen skal 245 kilometer veg få nytt og tryggere dekke, og det skal brukes 240 millioner kroner på asfalt på riks- og fylkesveger i Akershus.

Fra mai til september

Asfaltarbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september. Vedlikeholdsarbeidene på fylkesvegene blir gjort på oppdrag fra fylkeskommunen. Av de 240 km veg som skal få asfalt, er 164 km fylkesveger. Fylkeskommunen har bevilget 178 av de 240 millionene til asfalt denne sommeren.

Satser på vedlikehold

– Akershus fylkeskommunes satsing på reduksjon av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene fortsetter, og vi er stolte av å være en av de beste fylkeskommunene på dette, sier Solveig Schytz (V), leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus.

I tillegg til nytt dekke på en del strekninger, skal det brukes 35 millioner kroner på vegmerking på riks- og fylkesveger i Akershus i år.