Bakke stilte flere spørsmål om Kårstadbrua.
Bakke stilte flere spørsmål om Kårstadbrua. Foto: Tommy Simon Norum

«Hvilket oppdrag er gitt administrasjonen om Kårstadbrua?»

Ole Einar Bakke (H) er ikke fornøyd med saksbehandlingen rundt Kårstad bru, og stilte kommunestyret flere spørsmål.

– For meg er saken om Kårstadbrua et eksempel på en sak der jeg ikke har fått de opplysningene jeg har bedt om. Jeg har ikke fått de opplysningene jeg trenger for å kunne fatte en informert beslutning. Saksbehandlingen er ikke i henhold til mine forventninger, sa Ole Einar Bakke, (H), som fremmet et forslag om at ordfører gis anledning til å besvare spørsmålene skriftlig.

Mange spørsmål

Bakke stilte blant annet spørsmål om hvilket oppdrag som ble gitt til administrasjonen, hvem som har gitt administrasjonen i oppdrag å utrede et større prosjekt enn selve brua, og hvem som har valgt en teknisk løsning som innebærer helt ny bru, og hvorfor det ikke er vurdert en rehabilitering.

– Jeg har i to måneder gjentatte ganger forsøkt å få tak i underlagsdokumentasjon vedrørende saken om Movegen og rehabilitering av Kårstad bru uten å lykkes, sa Bakke, som ønsket å belyse hvordan kommunestyret kan bli bedre til å gi bedre og mer presise bestillinger til administrasjonen.

Fikk svar

– Kontroll av brua er utført av Safe Control, svarte ordfører Grete Sjøli.

I kontrollen kom det fram at brua var for dårlig til å rehabiliteres, og ordføreren besvarte spørsmålene fra talerstolen.

Ole Einar Bakke (H) stilte spørsmål om Kårstadbrua gjennom en interpellasjon.
Ole Einar Bakke (H) stilte spørsmål om Kårstadbrua gjennom en interpellasjon. Foto: Tommy Simon Norum

– I 2013 «Kommunestyresak 13/37» ble vegen foreslått tatt ut av prioriteringslista og brua ble stengt for biltrafikk. Kommunestyret gjorde følgende vedtak den 24.03.2013 «Kårstad bru gjøres om til gangveg og tas ut av prioriteringslista, svarte ordføreren, som videre svarte at det i utvalget for teknikk, næring og kultur i 2016 ble bestemt at vegen og brua skulle rehabiliteres og åpnes for trafikk, og at bygging av ny Kårstad bru skulle starte så fort som mulig.

– Prisene er hentet fra konsulent som i dette tilfellet er Cowi, svare Sjøli.