annonse

Per for­svar­te NM-gul­let

For­svar­te tit­te­len
For­svar­te tit­te­len: År­nes-man­nen Per Ljø­godt sky­ter for Nor & Sør, og for­svar­te i hel­ga NM-gul­let i klas­sen bak­la­det per­ku­sjon. Pri­vat foto (Foto: )

I hel­ga del­tok Per Ljø­godt på NM i felt­sky­ting for svart­krutt. Han for­svar­te gul­let fra i fjor med ny klas­se­sei­er i bak­la­det per­ku­sjon.

Tommy Simon Norum

– Jeg klar­te å for­sva­re gul­let fra i fjor i klas­sen bak­la­det per­ku­sjon med min gam­le kam­mer­la­der fra 1857, men el­lers ble re­sul­ta­te­ne va­riab­le, sier Per Ljø­godt fra År­nes, som i hel­ga del­tok på NM i felt som ble av­holdt på Kors­fløy­ta. Ljø­godt sky­ter for klub­ben Nor & Sør og del­tok i fle­re klas­ser.

– I klas­sen mi­li­tær per­ku­sjon kom jeg på 4. plass, og i klas­sen mi­li­tær flint kom jeg på 5. plass, sier Ljø­godt, som der­med gjor­de det dår­li­ge­re enn fjor­å­ret.

I klas­sen per­ku­sjon-revolver skøyt Ljø­godt seg til en 19. plass, mens han i den fem­te klas­sen, rif­le pat­ron, end­te på en 6. plass.

– Jeg får ta med meg det po­si­ti­ve med gul­let i bak­la­der-klas­sen, pluss at jeg sat­te nye per­son­li­ge re­kor­der i mi­li­tær flint og per­ku­sjon-revolver, sier Ljø­godt, som nå kon­sen­trer seg mot dis­trikts­mes­ter­ska­pet for Øst­lan­det på Kors­fløy­ta 12. mai.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse