JENTEFOKUS: Jentene har inntatt Årnes stadion for fullt. Foto: Privat

Jenteboom på R&Ås fotballskole

Den årlige fotballskolen på Årnes stadion nærmer seg, og i år har R&Å IL opplevd rekordmange påmeldinger fra jentene.

Med knappe to uker igjen til fotballskolestart, kan Pål Stokkebryn i R&Å konstatere at veldig mange barn vil delta på fotballskolen, som går over tre dager. Idrettslaget har allerede satt rekord i antall påmeldte jenter.

– Vi er godt fornøyd med antall påmeldte, og spesielt gledelig er det at vi nå nærmer oss tretti påmeldte jenter. Det her helt klart rekord for vår del. Men vi har plass til flere, og påmeldingsfristen går ikke ut før nå i helga, forteller Stokkebryn, ansvarlig for fotballskolen i R&Å.

Flere ressurspersoner

Helt tilfeldig er det neppe at klubben nå opplever et skikkelig jenteløft. Mens det tidligere var noen få personer i fotballgruppa som tok seg av det aller meste, har R&Å IL det siste året jobbet aktivt med å få med flere ressurser. Sportslig Utvalg Ung kom på plass i fjor, og her jobbes det utelukkende med barnefotballen og med egne personer dedikert til jentefotball.

Ina Holst Engen og Omid Taheri er to av de som jobber med dette, og som har merket resultater.

– På de yngste alderstrinnene har vi vel nå i overkant av 35 jenter, og vi opplever en stadig vekst, forteller Omid.

Oppskriften er å ta godt vare på jentene fra første stund, ved å tilby dem egne jentelag og jentetreninger, sørge for å ha nok trenere, og ikke minst engasjere foreldrene.

Dialog med håndball

At det fortsatt er flere gutter enn jenter som begynner med fotball, tror både Ina og Omid blant annet skyldes holdninger hos foreldre.

– Vi ser jo at håndballen står sterkt på Årnes, og det er nok fortsatt sånn hos mange foreldre at for jentene er det håndball som er idretten, mens gutta skal spille fotball, fastslår Ina og Omid.

Det ønsker de å gjøre noe med, blant annet ved å ha god dialog med håndballgruppa.

– Dette for blant annet å unngå at fotball og håndball har treninger samtidig. At barna holder på med flere idretter, ser vi som bare positivt. Så får vi legge til rette for at det lar seg gjøre, sier de.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

FLERE RESSURSER: (Fra venstre) Pål Stokkebryn (fotballskoleansvarlig), Ina Holst Engen og Omid Taheri, begge fra sportslig utvalg ung, gleder seg til fotballskolen som i år ligger an til å få rekorddeltakelse. Foto: Raumnes

Ina kan også fortelle at for de litt større barna er man beviste på å skape garderobekultur, og å ha fokus på innhold og forståelse av hva de skal gjøre på treningene.

– Disiplin og system er viktig. Vi skal slippe å bruke halve treningene på organisering, det har verken barna eller vi voksne glede av. Vet spillerne hva vi skal gjøre, kommer vi kjappere i gang, og alle har mer glede og utbytte av treningen, forteller Ina.

Hun har selv spilt aktivt i 1. divisjon og trener et av lagene i R&Å fotball.

GLEDELIG UTVIKLING: R&Ås fotballgruppe gleder seg over vekst på jentesiden. Foto: Privat

– Vi vektlegger også det å skape samhold og klubbtilhørighet utover det å møte opp på fotballtrening. Felles kveldsmat i klubbhuset med jevne mellomrom, ispedd coaching og veiledning, fotball på storskjerm, overnattingsturneringer, uhøytidelige kamper mellom spillerne og foreldre, er noen av tiltakene det jobbes med, forteller hun.

R&Å blir Kvalitetsklubb

Skolering av både trenere og lagledere er også noe det fokuseres på, både internt i idrettslaget og gjennom fotballkretsens kurstilbud.

Med flere ressurser på plass i klubben er R&Å nå i startprosessen for å bli en Kvalitetsklubb. Dette er fotballforbundets konsept for å stimulere til god klubbutvikling og påfyll av kompetanse i alle sentrale roller i en fotballklubb.