GLAD FOR STØTTE: Marthe Garsjø i Hvam IL er meget fornøyd med tildelingen fra regjeringen til idrettslagets paraidrettstilbud.

Hvam IL får 60 000 til paraidrett: – De som er her er veldig fornøyd

Hvam IL tildeles 60 000 kroner fra regjeringens pott til aktiviteter innen paraidrett. Et sentralt mål er å redusere graden av utenforskap.

Regjeringen deler i disse dager ut midler til lokale aktivitetstilbud over hele landet. Målgruppa i denne forbindelse er barn og unge opp til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Regjeringen betegner det å falle utenfor som en av vår tids største utfordringer. Dette gjelder ikke minst innenfor fritidsaktiviteter.

Nes Arena

Hvam IL har et tilbud innen paraidrett, der alle barn og ungdommer med forskjellige funksjonsnedsettelser ønskes velkommen til et allsidig og spennende allidrettstilbud i Nes Arena hver onsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi startet opp før pandemien. Så ble det lagt på is en stund, før det ble startet opp igjen da samfunnet kom mer tilbake til normalen. Og vi har holdt på i over et år sammenhengende nå, sier Marthe Garsjø i Hvam IL.

Hun forteller at idrettslaget har tre instruktører på plass hver onsdag, i tillegg til foreldre som bidrar.

– Fra åtte til tretten deltakere har så langt drevet med aktiviteter som Nes Arena byr på. De skal også tas med på bowling og svømming, blant annet. De betaler ingen deltakeravgift for dette selv. Dette er heller ikke foreldredrevet, så vi lønner instruktørene fra klubbkassa, forteller Marthe.

Regner med å vokse

Tilpasset utstyr er kjøpt inn. Blant annet et basketstativ som kan reguleres opp og ned i høyde.

– Vi prøver å høre litt hva utøverne ønsker og trenger. Gruppa er ikke så stor, og vi ønsker egentlig at den skal bli større. Det regner vi med kommer litt etter hvert. Men de som er her er veldig fornøyd med å ha et tilbud sånn midt i uka, sier Marthe.

Les også
Flom ingen hindring: – Vi er på stolpejakt!

Hun forteller at Hvam IL har søkt om støtte fra forskjellige hold, i tillegg til at det er budsjettert med midler til aktivitetene.

– Vi har satt av penger til dette, på lik linje med det tilrettelagte tilbudet vi har innen fotballen i idrettslaget vårt, sier hun.

– Betyr veldig mye

Også Hvam United, som den aktuelle fotballgruppa kaller seg, trener på onsdager.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi har i tillegg lagt paraidretten samtidig som vi har barneidrett i Nes Arena, og vi ønsker å inkludere dette litt i hverandre, sier Marthe.

Hun fastslår at alle slike bidrag som det regjeringen nå har kommet med, betyr mye.

– Det betyr veldig mye, og vi er veldig glade for å få tildelt disse midlene som er et viktig bidrag til å kunne opprettholde tilbudet, sier hun.

Utenforskap

Regjeringen knytter som nevnt de 60 000 kronene til arbeid mot utenforskap. Aktivitetene som Hvam IL står for ses som viktig i denne sammenheng.

– Og så tror vi at behovet der ute er større. Flere burde vært med. Vi vektlegger samhold og mestring. Paraidrett et vidt begrep. Hvis man har litt problemer med å tilpasse seg deltakelse i et vanlig fotball- eller håndballag, for eksempel, eller man har konsentrasjonsvansker eller lignende, så er det mulig å bli med på vårt tilbud, sier Marthe.

Hun legger til at det i denne sammenheng er viktig at foreldrene engasjerer seg.

– Vi ønsker å fortsette med dette til høsten også, og sitter det noen foreldre som lurer på om barnet kan ha glede av å være med, så er det bare å ta kontakt for å få vite mer om tilbudet vårt, sier hun.