EKSTRARENN: Neskarusellen inviterer til ekstrarenn mandag kveld. Bildet er fra ett av de to karusellrennene som er arrangert i år, og viser Aurora Holst Zachariassen, Agnes Rimstad og Madeleine Riiser klare til start. Foto: Harald Eigum

Ekstra karusellrenn mandag

Nes-karusellen inviterer til et ekstra karusellrenn mandag kveld.

Årets karusell er blitt noe redusert i omfang, men arrangørene forsøker å kompensere dette med et ekstra renn eller to. Allerede i kveld, mandag, er det et ekstrarenn.

– Grunnet snømangel er kun to av seks renn i årets Neskarusellen gjennomført. Vi arrangerer derfor et ekstra renn mandag kveld i Nes ski- og sykkelanlegg, sier Berit Rimstad i Neskarusellen.

Hun forteller videre at rennet blir arrangert som et skicross-renn i fristil med individuelle starter.

Rimstad forteller videre at de forsøker å få til ett eller flere renn i karusellen, men det er ikke avklart per i dag.

– Dersom snøforholdene holder seg, utelukker vi ikke flere enn, sier hun.