SYSTEMPSYKOLOG: Jeanette Sjaaeng i Familiens hus Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen

– Barn og unge trenger å være i aktivitet

Jeanette Sjaaeng jobber som systempsykolog i Familiens hus. Vi spurte henne hva denne koronasituasjon gjør med psyken til barna.

– Barn og unge trenger å være i aktivitet, og de trenger vennene sine og hobbyene sine. Tilhørighet, mål, mening og mestring er viktig for hvordan man har det, og ulike treningsarenaer er for mange en viktig arena for nettopp dette, sier Sjaaeng.

Glede og mestring

Hun erfarer at det å holde på med aktiviteter som gir glede og mestring er sunt for den psykiske helsen, og at isolasjon og fravær av hobbyer i det lange løp ikke er gunstig.

Les også
– Deilig å være tilbake på fellestreninger

– For særlig de som identifiserer seg sterkt med idretten, hvor idretten eller aktiviteten utgjør en stor del av deres identitet, kan denne perioden med stengte treningsarenaer ha blitt opplevd som et tap og bidratt til å gjøre hverdagene tyngre. Det samme gjelder for de som har idretten som sin primære mestringsarena, eller som hovedarenaen for sosial kontakt, sier Sjaaeng.

– Svært viktig

Hun understreker betydningen av kamerat- og fellesskap i idretten.

– Fellesskap er svært viktig for den psykiske helsa vår. Idrett gir et større felles mål, en felles mening og muligheten til å være et bidrag inn i noe større. Å ha en plass, å ha en tilhørighet, å være noen som fyller en rolle. I mange idretter er man avhengige av hverandre, og det gir et sterkt fellesskap, sier Sjaaeng.

Selvfølelsen

Hun legger til at fellesskapet gir viktige relasjonelle erfaringer.

– Og det er i relasjon til andre at vi blant annet definerer oss selv, finner ut av hvem vi er og utvikler selvfølelsen vår. Det gjør at fellesskapet ikke bare er viktig for å ha det bra, men det har også en viktig rolle i forhold til utvikling, sier hun.

For flere er idretten en viktig arena for veldig mye; tilhørighet, identitet, mestring, glede, mening og så videre, og for disse tror hun at det føles særlig godt at de nå kan vende tilbake igjen.

– Det er mange som kjenner på at de trenger sin dose fysisk aktivitet i hverdagen. Da vil det nok være godt å være i gang igjen med treninger, legger Sjaaeng til.