KOSTNADSKREVENDE: FUVOs kunstgressbane varmes opp med gass. Det ble kostbart for idrettslaget i 2022. Foto: John Arne Paulsen

2022 ble et krevende år: FUVO håper gass-støtten monner

FUVO fikk langt mindre i strømstøtte enn R&Å i fjorårets siste kvartal. Årsaken er at de varmer sitt kunstgress med gass.

6594 aktører i idretten og frivilligheten søkte om strømstøtte for månedene oktober, november og desember, noe som er en kraftig økning fra forrige periode. Den voldsomme veksten i antall foreninger og lag som ønsket å benytte seg av strømstøtteordningen, framgår av tall NTB har fått tilgang til av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Ulik støtte

Raumnes omtalte sist uke at Raumnes & Årnes IL fikk 257 000 kroner i støtte for de tre siste månedene i fjor. Funnefoss/Vormsund IL fikk på sin side kun snaue 37 000 kroner. FUVO-leder Tom Hagen forklarer det med at kunstgressbanen på Opakermoen varmes opp med gass, som ikke inngår i denne støtteordningen. Det gjør imidlertid fjernvarme, som kunstgressbanen på Årnes varmes opp av.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi fikk kun strømstøtte til lys og varme i klubbhuset og flerbrukshuset på Opaker, sier Hagen.

Åpner for gass-støtte

Han registrerer med glede at det nå er åpnet for en støtteordning også for gass, hvor FUVO kan få dekket noe av forskjellen på kostnadene i 2021 og 2022.

HÅPER PÅ GASS-STØTTE: FUVO håper gass-støtten det nå er åpnet for monner en del. I fjor fikk de kun strømstøtte til oppvarming av klubbhuset og Opaker flerbrukshus. Foto: John Arne Paulsen

– Men de har ikke sagt noe om hvor mye ennå. Søknadsfristen går ut i disse dager. Det er vel sånn at de må se hvor mange som søker før vi får vite hva vi får, sier Hagen.

Regjeringen har foreslått å bevilge 15 millioner kroner for å kompensere for økte kostnader til gass i idrettslag.

– Da er det håp om at dere også får dekket kostnadene på lik linje med de som fyrer med strøm og fjernvarme?

– Vi vil få noe, men det vil ikke være i nærheten av det samme som strømstøtten. Noen av oss som har fyrt med gass har valgt å redusere undervarmen fordi det rett og slett ikke har vært støtte til gass. Nå håper vi å få dekket noe av det, sier FUVO-lederen.

Utfordrende fjorår

Han betegner 2022 som utfordrende økonomisk for idrettslaget.

– Fjoråret var kjempetøft. Det er ingen grunn til å legge skjul på at det var veldig, veldig tøft. Så vi håper det blir litt størrelse på støtten vi får, sier Hagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

VURDERER ALTERNATIVE LØSNINGER: – Fjoråret var kjempetøft økonomisk for FUVO IL, fastslår leder Tom Hagen. Gassfyring av kunstgressbanen har vært et pengesluk. Foto: Privat

Kostnadene for oppvarming av kunstgressbanen endte opp med å bli store.

– Vi krysser fingrene for at gass-støtten utgjør en del. Nyheten om at det åpnes for litt gass-støtte kom litt sent, men ut fra dagens situasjon skal man vel egentlig bare være glad for at det kom noe i det hele tatt, sier Hagen.

Gjør som Hvam?

Idrettslaget på Mo'n har jobbet med å få på plass alternative løsninger, blant annet jordvarme. Det er holdt møter basert på boring etter varme.

– Vi var med på et prosjekt sammen med ENOVA, idrettskretsen og noen andre idrettslag i Viken, men det strandet for vår del, sier Hagen.

Han sier at det ble for kostbart å realisere.

– For det første var det en enorm investering på 11–12 millioner kroner. Så er det ikke noen garanti for hvor mye varme det gir. Vi har derfor valgt å avvente litt og se hvilken effekt det gir for to klubber som har valgt å fullføre prosjektet, sier Hagen.

FUVO vurderer også biofyring, tilsvarende det Hvam IL har satset på på Neskollen.

– Vi vil sette oss ned med noen bønder i nabolaget med tanke på å få til noe. Vi må finne på noe, for det sier seg selv at vi ikke har sett toppen på gassprisen ennå, fastslår Hagen.