FORSKER, PAPPA OG POLITIKER: Jo Inge Buskenes er listetopp for Nes MDG. 39-åringen ble politiker fordi han tror på å skape endringer selv heller enn å vente på dem, og drømmer om en verden der vi tar bedre vare på hverandre og naturen.

Derfor ble Jo Inge MDG-politiker

Jo Inge Buskenes har vokst opp i grønne omgivelser på Smedsbodding gård. En dag blir det kanskje bonde av MDG-politikeren. Uansett er det én ting han aldri vil dyrke.

Jo Inge Buskenes har blitt 39 år, forsker, pappa og politiker. En gang i framtida vil han kanskje også bli bonde.

– Jeg tror jeg angrer om jeg ikke prøver, sier Jo Inge, som er listetopp for Nes MDG (Miljøpartiet De Grønne).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Rundt eiendommen på Bodding strekker kornet seg mot lyset, til sammen et fulldyrka areal på 600 mål. Som så mange andre som har vokst opp på gård, har han hatt sine timer i traktoren.

– Nå er det bare korn her. Det var dyr her før, sier Jo Inge, og byr på is og kaffe på verandaen bak huset.

HJEMGÅRDEN: Jo Inge Buskenes har vokst opp på Smedsbodding gård.

Det er her han har røttene sine, selv om listetoppen for øyeblikket bor på Tomteråsen. Herfra pendler han til Forsvarets forskningsintitutt (FFI) på Kjeller, der jobben hans er å utvikle sonarer og radarer. Kort fortalt innebærer det at han lager bilder av lyd- og radiobølger. Han har blant annet jobbet med en radar som i dag kjører rundt på Mars for å ta bilder av jordsmonnet der, for å finne ut om det en gang kan ha vært liv der.

– Det å se verden på måter som vi ikke klarer med våre øyne syns jeg er fryktelig fascinerende, sier Buskenes.

Fakta

Navn: Jo Inge Buskenes

Alder: 39

Bosted: Tomteråsen

Familie: En godgutt på 8 år

Yrke: Forsker

Viktigste valgkampsak: Å ta bedre vare på hverandre og naturen

Favorittsted i Nes: Skogens stier og tjern!

Liten grubler

Allerede som liten grublet han på store spørsmål som hvordan universet ble til og hvor livet kommer fra.

– Jeg var ofte han som satte seg på biblioteket i friminuttet og leste Illustrert vitenskap.

Senere skulle det blant annet føre ham til CERN i Genève, til det som kanskje er verdens største naturfaglige eksperiment.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Der bankes partikler sammen for å se hvordan ting så ut i The Big bang, for å forstå hvordan universet ble til. Fortsatt er det et stort mysterium.

FRA ARKIVET: I 2015 intervjuet Raumnes Jo Inge Buskenes da han sammen med forskere og ingeniører fra FFI og NASA jobbet med å finne ut om det har vært liv på Mars.

Som voksen lurer han fortsatt på mye, spesielt hvordan vi skal løse natur- og klimautfordringene, med vekt på vi. MDG er tydelige på at det er måten vi velger å leve på som fører til store endringer i klimaet – og den yngste generasjonen vil bli mest rammet.

– Forskingsmiljøet har vist meg hvor utrolig mye vi kan få til sammen. Det har jeg prøvd å dra med meg over i politikken, men det har blitt litt med visjonen enn så lenge – det har vært mye gruppetenkning der. Min største valgkampsak er å inkludere flere og jobbe mer sammen. Det gjøres til en viss grad i forskjellige utvalg, men det er altfor mange som kommer inn i politikken og visner fordi de ikke blir inkludert. Jeg føler også det gjelder en del innbyggere. Der tror jeg vi har et stort potensial til forbedring. Skal vi bygge bro eller dyrke avstand, spør Jo Inge retorisk.

De som kjenner Jo Inge vet nok svaret, og partikollegaer beskriver ham blant annet som en som prøver å se det positive i ting og finne gode løsninger (se nederst i saken).

BROBYGGER: Jo Inge Buskenes er ikke så interessert i å dyrke avstand, og mener de største utfordringene kun kan løses sammen.

Slik ble han MDG-politiker

Interessen for politikk kom gradvis, men Jo Inge mener vitenskap og politikk er nært knyttet sammen.

– Jeg har tatt de sjansene som har bydd seg. Jeg meldte meg inn i MDG fordi det de sier harmonerer ganske godt med det naturvitenskapen sier. Jeg blir litt bekymra når det gjøres politiske valg som ikke er i tråd med det kunnskapsgrunnlaget sier. De grønne ser på seg selv som en verdensbevegelse, som vil prøve å få med seg alle. Den tanken likte jeg. Samarbeidstanken. Det viktigste er ikke å bygge oppslutning om vårt parti, men saken. Det blir ofte misforstått.

– Hvorfor ble du politiker?

– Fordi jeg tror på å skape endringer selv heller enn å vente på dem. Fordi jeg mener vi må ta bedre vare på både hverandre og naturen for å sikre en god framtid. Fordi jeg håper min naturvitenskapelige bakgrunn kan være et nyttig tilskudd til på veien dit. Og fordi pappahjertet har et sterkt behov for gi alle våre barn en så god framtid med så få bekymringer som mulig, sier Jo Inge, og viser til hva forskningen sier om motivasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– For å være indre motivert sier forskingen at du må føle at det er ditt eget valg, at du må føle mestring og føle at det du gjør er viktig. Det prøver partiet å etterleve, folk får mye frihet til å utforske politikken. Det er et heiemiljø i MDG, sier 39-åringen, men han kommer ikke utenom at det kan være en utfordring at det partiet brenner for politisk kan oppleves som kontroversielt.

– Det vi kritiseres for når noen kommer med litt rare utspill er at vi må ha mer kontroll, men da har engasjementet en tendens til å visne litt. Problemet er kanskje først og fremst at vi vrangtolker hverandre.

Lokalt har E16 vært en het debatt, og her er partiet tydelige på at de «ikke ønsker alternativer til ny E16 som legger opp til sterk konkurranse med Kongsvingerbanen eller fremmer unødvendig vekst i biltrafikken i Nes og nabokommunene i brudd med nullvekstmålet. Det vil for Nes kommune være helt umulig å nå utslippsmålene hvis vi bygger ny vei», står det i partiprogrammet.

Dette brenner han for

39-åringen har vært medlem av MDG siden 2014, og etter at han «litt tilfeldig svingte innom Kulturhuset før valget i 2019», har han hatt en sentral rolle.

– Hva brenner du for?

– Jeg drømmer om en verden der vi tar bedre vare på hverandre og naturen. Der vi bruker mindre tid på ting og mer tid på hverandre. Der vi heller tar en prat med en venn enn å forsvinne inn i en skjerm. Der fred og ro dyrkes og videreutvikles. Der fysiske og naturskjønne møteplasser og turstier lokker oss ut i naturens helseavdeling. Der det viktigste i livet som er gratis, gis tiden og anerkjennelsen det fortjener. Der vi gir våre barn en god framtid, fri for unødvendige bekymringer.

Jeg sier drømmer, for jeg trøbler med å realisere dette selv, men håper og tror at vi kan få det til sammen.

– Hvorfor ble det akkurat MDG?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg liker at partiet jobber for alle, for alltid, også når det koster litt, og at det lar seg inspirere og lede av vitenskap. Jeg liker også partiets helse- og omsorgsfokus, barnevennlighet, åpenhet, kreativitet, maktfordeling, lobbypenge-boikott, grasrottanke og blokkuavhengighet, for å nevne noe. Siden de største utfordringene kun kan løses sammen, har jeg også sansen for plasseringen midt i det politiske landskapet, som muliggjør samarbeid både til høyre og venstre.

– Gjenspeiler miljøengasjementet ditt også avgjørelser du tar privat?

– Jeg flyr lite, men kjører mye bil for å få livet til å gå opp. Systemet vi er en del av legger føringer for hvordan vi lever. Teknisk sett er jeg veldig framtidsoptimist. Jeg tror vi er i stand til å løse alle problemene vi har nå, men det står og faller på samarbeid det også. Vi må begynne å trekke i samme retning og klarer vi det, har vi gjort 99 prosent av jobben. Kanskje får vi da også noe som er tapt, eller glemt. Fra tida da ingen hadde noen ting, men alle jobba sammen – som under gjenoppbyggingen etter krigen i Finnmark.

– Hvordan lader du batteriene?

– Med sønnen min, men lik dagens batterier lader jeg sjelden over 80 prosent. Det er noe jeg har ambisjon om å forbedre i tiden framover

Tror på kraften i kjernekraft

Listetoppen tror heller ikke det er mulig å komme utenom kjernekraft.

– Det gir muligheter til å frigjøre enorme mengder energi med lite forurensning, sier han, og legger til at vi må omstille oss raskt om vi er opptatt av velferden vår.

– Da må vi få noen andre bein å stå på. Noen av de som jobber med olje må begynne å jobbe med noe annet. Vi har nok penger, men mangler mennesker til å jobbe med andre ting. Vi bør også spise mer av det vi kan produsere i Norge og få vekk soyaimporten, som legger beslag på like mye areal i Brasil som vi dyrker korn på i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Hva er din beste egenskap? … og den dårligste?

– Min beste politiske egenskap er kanskje også den dårligste: Jeg er (kanskje i overkant) opptatt av nøyaktighet og saklighet. Selv om jeg mener at politikken bør fundamenteres på solide faglige argumenter og skarpt blikk for detaljer, blir nok det beste iblant det godes verste fiende. Litt for mange nesten ferdige leserinnlegg har for eksempel forblitt usendt, noe som ikke gagner noen eller noe. Ellers er jeg notorisk tidsoptimist som sier ja til for mye.

Ellers er jeg en notorisk tidsoptimist som sier ja til for mye.

– Hva er bra/mindre bra i Nes i dag?

– Veldig mye er bra i Nes i dag. De gode menneskene, nærheten til naturen, stillheten, idretten, kulturlivet, kulturlandskapet, drikkevannet og maten. Nes er en godt bevart perle vi må verdsette og bevare for ettertiden!

Men siden naturen forfaller og vi forvalter mye av den, må vi også gjøre noen endringer. Såkalt arealnøytralitet mener vi er viktig, som handler om å planlegge for hvordan naturen og matjorda som er igjen skal bevares og restaureres, ved å bygge ned minst mulig og bygge opp andre steder når bevaring ikke er mulig.

Vi ønsker også å investere mer i mennesker og mindre i ting. Blant annet tenker vi at det trengs flere ansatte når sykefraværet er høyt, ikke mer effektivisering. Vi ønsker også større satsing på barn og unge, siden forebygging tidlig i livet gir størst effekt og nytte, og tror at fokus på uorganisert aktivitet og psykisk helse er spesielt viktig nå. Vi ønsker også å styrke alle folkehelsetiltak som bruker naturen til rekreasjon.

– Hvorfor vil du bli ordfører?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det viktigste er ikke hvilken rolle jeg får, men hva vi kan få til sammen. Spiller vi hverandre gode? Tar vi vare på og oppmuntrer nye ildsjeler? Lar vi andre få grobunnen de trenger for å blomstre? Inkluderer vi alle, uavhengig av partilinjer, sosiale lag og liknende?

Jeg tror vi har et betydelig forbedringspotensial her, så hvis ordførerrollen i en alternativ virkelighet plutselig skulle ramle min vei, ville første punkt på agendaen være å finne ut av hvordan vi skulle fungere best sammen. Det er nok som lagspiller og rådgiver jeg kan bidra mest til dette.

– Hvor mye tid bruker du på å være lokalpolitiker?

– Enkelte uker tar politikken all ledig tid, og andre uker må det begrenses litt. Det er en stadig skvis å føle at vi er på overtid med mange av de politiske endringene vi jobber for, samtidig som familie og jobb også ønsker full oppmerksomhet. Jeg forstår godt de som vegrer seg, men tenker at ingen bidrag er for små, og at summen av mange små blir en diger å.

Når Jo Inge ikke er politiker, eller på jobb på FFI, nyter han tiden sammen med sønnen sin – det er til tider en hektisk kabal for en alenepappa. Hobbyer har det blitt lite tid til de siste årene, men han er glad i stisykling og alt som har med vann og vind å gjøre. 39-åringen finner altså allikevel tid til politikken, som i enkelte uker tar all ledig tid. Andre uker tvinger det seg fram andre prioriteringer. Når han først er ute i valgkampen, kan han imidlertid bli så engasjert at han glemmer om ikke sted, så i alle fall tid. Bare spør Kristoffer Robin, partiets fylkestopp som trolig aldri har gått en kortere runde under en valgkamp som den han gikk på Årnes med Jo Inge (se svar under).

Tre om Jo Inge:

PARTIKOLLEGA: Fylkestopp og vara for MDG på Stortinget, Kristoffer Robin Haug.

Navn: Kristoffer Robin Haug

Alder: 39

Relasjon: Kollegaer i MDG

Beskriv Jo Inge med tre ord?

Kunnskapsrik, løsningsorientert og omsorgsfull.

Hva setter du mest pris på ved Jo Inge?

Vi jobber med store, viktige og vanskelige temaer i en verden som er i en naturkrise – jeg setter pris på evnen han har til å finne løsninger som bidrar til de virkelige store utfordringene verden har, men som samtidig fungerer på lokalt nivå og kan gjøre hverdagen til folk bedre.

Ditt beste minne med Jo Inge?

Vi har vært i en del valgkamper sammen, og av og til går man jo på husbesøk under valgkampen. I den forbindelse skulle vi gå i en veistubb på Årnes. Tanken i en valgkamp er å snakke med mange og høre hva folk er opptatt av lokalt, men i løpet av tre hus hadde Jo Inge fått to nye aktive, frivillige i partiet fordi de ble så engasjert i prosjektet og måten Jo Inge jobbet med på det på. Det sier ganske mye om hvordan han møter mennesker, men det gikk ikke helt etter planen i en valgkamp.

Esval 50 år: Irene Hoel og Hallkjell Jensen intervjuet i forbindelse med 50-års jubileet til Esval

Navn: Irene Hoel

Alder: 80

Relasjon: Partikollega i MDG

Beskriv person Jo Inge med tre ord?

Jo Inge er sjenerøs, positiv og veldig kunnskapsrik.

Hva setter du mest pris på ved Jo Inge?

At han prøver å se det positive i ting og finne gode løsninger for miljøet. Han søker helt tiden kunnskap, er veldig saklig og lyttende – og selv om han er uenig, slår han aldri tilbake på en ubehagelig måte.

Ditt beste minne med denne personen?

På en sommerfest hos meg i fjor, da han slo opp hengekøye mellom to trær i hagen. Så kommer han av og til på på besøk, og det syns jeg er veldig hyggelig.

VENN: Erik Røseid. Foto: Privat

Navn: Erik Røseid

Alder: 27

Relasjon: Venn og felles engasjert for å gjøre Nes et bedre sted å bo

Beskriv Jo Inge med tre ord?

Jo Inge er av de aller mest kunnskapsrike jeg kjenner. Han er utrolig helhjertet og viser en unik tålmodighet.

Hva setter du mest pris på ved Jo Inge?

Slik jeg kjenner Jo Inge fra politikken, fritiden og kommentarfeltet, har han en unik evne til å beholde et åpent sinn, og stadig vurdere flere sider av en sak. En slik evne, kombinert med høy faglig kapasitet, har gitt oss mange gode diskusjoner.

Ditt beste minne med Jo Inge?

Jeg ble først kjent med Jo Inge da han som politiker var med på befaring i opprettelsen av Høieparken. Han var den eneste av de mindre partiene som møtte opp. Jeg husker godt de gode spørsmålene han stilte, og at han ble lenge for å lære mest mulig om prosjektet før det skulle opp til politisk behandling.