John Anders Kløfta forsøkt å få Konsentra til å kjøre korteste veg til stedatterens skole uten å bli hørt. Nå må vi få hvite hvorfor det ikke blir gjort, skriver Raumnes på lederplass. Foto. Thomas Frigård
John Anders Kløfta forsøkt å få Konsentra til å kjøre korteste veg til stedatterens skole uten å bli hørt. Nå må vi få hvite hvorfor det ikke blir gjort, skriver Raumnes på lederplass. Foto. Thomas Frigård

Molbo-reise i skauen

Å sende en 7.-klassing på en timelang skolereise likner på en molbo-avgjørelse, skriver Raumnes i denne lederartikkelen.

Er det virkelig slik at en skoleelev må kjøres dobbelt så langt for å komme til skolen fordi vegen er for dårlig? Og det uten at leverandøren vil gi innsyn i kostnadene?

Raumnes skrev tirsdag om hvordan en skoleelev som bor langt inne på skogen får en skoleveg som er dobbelt så lang og går gjennom tre kommuner. Fordi transportøren mener at vegen ut til Stangeskovene er for dårlig. Dette er vegen som brukes til tømmertransport året rundt. Når Raumnes spør om grunnlaget får vi ikke svar. For mange som har kjørt i de aktuelle områdene, er det et vedtak som er uforståelig, og som lukter misbruk av offentlige midler. At en 7.-klassing må sitte ekstra lenge i drosje på veg til skolen er en belastning som bør vektlegges sterkt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hvordan skattepengene våre brukes er av interesse for alle skattebetalere i Norge. Når en transportør velger å kjøre dobbelt så langt for å hente en 7.-klassing til skolen er det jo enten fordi det er kostnadsbesparende eller fordi det gir økte inntekter. Er vegen så dårlig at hver tur betyr et besøk på verksted, sier det seg selv at det er kostnadsbesparende å kjøre den andre vegen. Det benekter imidlertid de som bor i området. Det er da nærliggende å tro at omvegen gir en vesentlig høyere inntjening for transportøren.

Det får vi imidlertid ikke svar på, ettersom vi ikke gis innsyn i transportkostnadene for denne eleven. Det mener vi er grunnleggende i strid med offentlighetens behov for å ettergå bruk av skattepengene. Vi er jo alle enige i at alle skolebarn skal få skyss til skolen om de bor for langt unna til å gå eller sykle. Transportører skal også velges etter anbud slik at rimeligste alternativ foretrekkes. Men etterprøvingen må også kunne skje ned på et individnivå, slik at ikke enkeltsjåfører eller selskaper kan ta valg som er ugunstige for både bruker og offentlige midler. Å sende en 7.-klassing på en timelang skolereise likner på en molbo-avgjørelse.