Du kan stemme ut fra hvilken enkeltsak som er viktigst for deg, eller du kan gjøre det til et personvalg. Hvilken politiker har du størst tillitt til?Tror du Grete Sjøli, Kjell Jevne, Vivian Wahl, Tove Nyhus, eller en av de andre listetoppene er best egnet til å ivareta hele kommunen?
Du kan stemme ut fra hvilken enkeltsak som er viktigst for deg, eller du kan gjøre det til et personvalg. Hvilken politiker har du størst tillitt til?Tror du Grete Sjøli, Kjell Jevne, Vivian Wahl, Tove Nyhus, eller en av de andre listetoppene er best egnet til å ivareta hele kommunen? Foto: Tore Fjeld

Lørdagskronikk: «Du avgjør slaget om Nes»

«Personlig vil jeg gjerne ha hall på Auli, men det er enda viktigere med en god skole», skriver Trond Rasmussen i denne lørdagskronikken.

Er du i tvil om hva du skal stemme på mandag? Det er kanskje ikke så rart. Hvis du, som meg, så ordførerdebatten fra Kulturhuset, var det ikke bare lett å skille partiene fra hverandre. Med to klare unntak: Liberalistene og Miljøpartiet De Grønne. Mens førstnevnte vil være ei vaktbikkje mot sløsing på rådhuset, fikk vi vite, og for øvrig er positiv til alt som er privat, profilerer sistnevnte seg i realiteten på én sak. Det er i det minste lett å forholde seg til for velgerne. De øvrige partiene var tilsynelatende så enige at debattlederne innimellom reiv seg i håret og slo ut med armene. De ville jo ha debatt, må skjønne.

Men, tvil eller ikke tvil. Du må stemme. Alle med stemmerett i Nes må stemme. I 2015 var valgdeltakelsen i Nes kun 55,5 prosent, mot 60,2 på landsbasis. Det er smått flaut for kommunen vår. Ved skolevalget i Nes stemte 67,4 prosent. Det bør være et tall å strekke seg etter på mandag. Å avgi en stemme, uavhengig av hvem den går til, er i seg selv å ta et standpunkt. Når du stemmer gir du en stemme til det representative, liberale demokratiet. Du stemmer på at folket, representert gjennom politikerne våre, skal styre - ikke eneveldige despoter, eller et elitistisk fåmannsvelde. Historisk har ingen andre samfunnssystemer fungert noe i nærheten av like godt som det liberale demokratiet. Så kom deg opp av sofaen, og stem.

Bak et ferniss av tilsynelatende enighet, er det tross alt klare forskjeller mellom partiene. Både i verdisyn og i praktisk politikk. En av de viktigste konfliktlinjene ved denne korsveien handler om kommuneøkonomien. For er det noe Nes-politikerne er enige om, så er det at den er skrall. Som velger må du bestemme deg for om du har tiltro til at dagens styringspartier er best skikket til å få økonomien på fote igjen, eller om du mener opposisjonen bør få hånden på rattet. Underskudd i kommunekassa gir mindre penger til skole, helse, kultur og frivilligheten.

På en rekke områder går det tydelige skiller mellom høyre- og venstresiden i Nes, som du som velger bør ta stilling til. Er du mot at kommunen bruker private leverandører av velferd, eller mener du anbud og innslag av private kan bidra til et bedre tjenestetilbud? Er du for eller mot eiendomsskatt, og er du tilhenger av en desentralisert, eller en mer sentralisert skolestruktur? Svarene på spørsmål som dette gir deg en pekepinn på hvem som bør få stemmen din. Partiene har også ulike svar på spørsmål som: Hvordan sikre en skole med stort læringstrøkk, som samtidig fanger opp alle? Hva er et godt lavterskeltilbud til ungdom som sliter? Hva er oppskriften på å få på plass flere heltidsstillinger i helsesektoren? Hvem er best egnet til å ivareta matjorda og ivareta klimaet, og hvem evner å tiltrekke seg nyetablerere, slik at næringslivet i Nes får flere bein å stå på?

Det finnes ingen fasit på hvilken motivasjon den enkelte velger bør eller må ha for å stemme på et gitt parti. Hva du vektlegger, er opp til deg. Du kan for eksempel stemme ut fra hvilken enkeltsak som er viktigst for deg, eller du kan gjøre det til et personvalg. Hvilken politiker har du størst tillitt til? Tror du Grete Sjøli, Kjell Jevne, Vivian Wahl, Tove Nyhus, eller en av de andre listetoppene er best egnet til å ivareta hele kommunen?

Det motsatte av å la personer eller enkeltsaker avgjøre, vil være å stemme etter ideologisk overbevisning. Selv om mange vil si at lokalvalg ikke har noe med ideologi å gjøre, handler det om i hvilken retning du ønsker at samfunnet skal bevege seg. Tror du på sosialismen? Stem på felleslista SV/Rødt. Er du sosialdemokrat? Gå for Ap. Sosialliberal? Venstre. Liberalkonservativ? Høyre eller KrF. Liberalist? FrP eller Liberalistene.

Finner du ingen du er enige med, kan du alltids bruke eliminasjonsmetoden. Skrell vekk parti for parti, til du står igjen med partiet du er minst uenig med. Og er du helt fullstendig grønn, kan du jo alltids stemme grønt. Eller du kan stemme blankt. En blank stemme er mye bedre enn ingen stemme, for det er en tommel opp til det liberale demokratiet, og et bidrag til å dra opp stemmeprosenten.

Det er lov å tenke lenger enn til egen nesetipp. Vi trenger ikke stemme ut fra hvilke goder vi håper vil tilfalle oss selv - her og nå. Personlig vil jeg gjerne ha hall på Auli, men det er enda viktigere med en god skole. Årsaken er enkel: Jeg vil leve i et mest mulig opplyst samfunn, som setter kunnskap høyt, og der alle får utnyttet evnene sine. Derfor stemmer jeg på partiet jeg mener har den beste skolepolitikken.

Din stemme avgjør. Godt valg!