Astrid Sofie Mobæk, Kristian Gjestad, Betlehem Tesfalem og Karen Aaserud.
Astrid Sofie Mobæk, Kristian Gjestad, Betlehem Tesfalem og Karen Aaserud. Foto: Heidi W. Riiser

Lederartikkel: «Skolene må sikre at nettbrett-eksperimentet fører til økt læring hos elevene»

«Ingen vet hvilken effekt nettbrettbruk har på elevene», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

I et par år har Nesskolen brukt nettbrett hos alle elevene. Men ingen vet hvilke effekter det har på elevene, eller om det gir økt læring. Det er overraskende at ikke foreldrene i Nes er mer proaktive for å sikre kvaliteten på bruken av nettbrett.

Flere og flere skoleeiere rundt om i Norge kjøper inn nettbrett til elevene. Hovedargumentet er at det skal gi bedre læring. Men det er god grunn til å spørre seg om det faktisk gjør det. Spesielt overraskende er det at ikke skoleeier gjennomfører en ekstern evaluering.

Bærum kommune var første kommune som innførte nettbrett til elevene. De engasjerte konsulentfirmaet Rambøll for å evaluere om det ga økt læring. Svaret var at «Nei, det gjør det ikke». Men det har et potensial til økt læring, dersom de pedagogiske virkemidlene utnyttes. Slik som med alle andre verktøy de har tilgjengelig i skolen.

Det er helt på det ren at digital kompetanse er viktig for morgendagens generasjon. At politikerne i Nes velger å kjøpe inn nettbrett til alle elevene er forbilledlig. Men når man etter to år ikke har noen rapporter på hva som fungerer og ikke, blir det i overkant tilfeldig. Det er ikke verktøyene som gir læring, men hvordan de brukes, og det må systematiseres.

Innføring av nettbrett, eller læringsbrett som de liker å kalle det, er den største enkeltendringen i norsk skole siden innføringen av ni/tiårig skolegang. Det er overraskende at ikke det kommunale foreldreutvalget og foreldre til elevene i Nesskolen har engasjert seg mer. I Bærum har det vært høy temperatur, noe som utfordrer lærerstanden. Det er helt klart at skolene i Nes burde vært utfordret i større grad ved innføring av nettbretteksperimentet for å sikre at det fører til økt læring hos elevene.

Fred C. Gjestad

fred.gjestad@raumnes.no