«Demokratiet er ikke en perfekt styringsform, men det beste vi har», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.
«Demokratiet er ikke en perfekt styringsform, men det beste vi har», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Lederartikkel: «Lar du være å stemme, så undergraver du demokratiet»

«Bare litt over halvparten av innbyggerne tok seg bryet til å avgi sin stemme om hvem som skal forvalte våre lokale skattepenger den neste fireårsperioden. Det er rett og slett for dårlig, og en alvorlig trussel mot demokratiet», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Demokrati er langt fra den perfekte styringsformen. «Flertallets diktatur» er en mye brukt beskrivelse av demokrati.Likevel viser historien at demokrati, uten sammenlikning, er den beste og mest stabile styringsformen av et samfunn. 

I et samfunn, enten det er kommune, fylke eller stat, vil det være interesser som står mot hverandre. Det er helt legitimt, og det er også bra at våre ideer får mulighet til å bryne seg på meningsmotstandere. Bare lokalt har vi ulike meninger. Som at jordvern står opp imot sentrumsutvikling, eller om eiendomsskatten skal økes for å sikre god eldreomsorg? Det er når vi får gode debatter at vi også kan finne de gode løsningene.

Et fungerende demokrati forutsetter imidlertid at det er deltakere i demokratiet.Et folkestyre forutsetter at folket engasjerer seg. Heldigvis har vi valglister fulle av nesbuer som er villige til å ta jobben som valgte representanter inn i kommunestyret. De skal være demokratiets forvaltere den neste fireårsperioden.

Et fungerende demokrati forutsetter også at innbyggerne benytter seg av stemmeretten sin. Et demokrati hvor innbyggerne ikke bryr seg, vil smuldre opp innenfra. Det ser vi dessverre tendenser til. Ved forrige kommunestyrevalg deltok bare 55,5 prosent av de stemmeberettigede i kommunen. Bare litt over halvparten av innbyggerne tok seg bryet til å avgi sin stemme om hvem som skal forvalte våre lokale skattepenger den neste fireårsperioden. Det er rett og slett for dårlig, og en alvorlig trussel mot demokratiet. I 1963 var det 85,6 prosent valgdeltakelse i Nes.

Bryr du deg om lokalsamfunnet og hvordan skattepengene forvaltes, da må du bruke stemmeretten på mandag!

Lar du være å stemme, så undergraver du demokratiet.