«Tør dere å virkelig utfordre politikere og administrasjon som vil prøve å svare med tåkeprat og utredninger?», spør redaktør Fred C. Gjestad i dette leserinnlegget.
«Tør dere å virkelig utfordre politikere og administrasjon som vil prøve å svare med tåkeprat og utredninger?», spør redaktør Fred C. Gjestad i dette leserinnlegget. Foto: Jan Erik Hæhre

Lederartikkel: «Er dere i BUK for å spise bagetter, eller tør dere å være rebeller på rådhuset?»

Er dere med i Barn og unges kommunestyre (BUK) for å få fri fra skolen og spise bagetter, eller for å gjøre en forskjell i Nes?

Onsdag samlet Barn og unges kommunestyre (BUK) seg igjen i kommunestyresalen i Nes rådhus. Den første dagen går det selvsagt mye tid til å bli kjent, og de startet med å diskutere foreldres bruk av sosiale medier.

BUK har en stor utfordring i at de har et aldersspenn fra ti år til 19 år på deltakerne. Å få til en god og engasjerende debatt med et så stort aldersspenn er krevende. En annen utfordring med Barn- og unges kommunestyre er jo at de i praksis ikke har politisk innflytelse. I forrige periode fikk de noen kroner fra Nes kommunestyre for å disponere i kampen mot mobbing, men utover det er det lite reell innflytelse de har. Det er bare akkurat nok til at «voksenpolitikerne» kan krysse av i boka si for at de skaper engasjement hos barn og ungdom. Men er det alt det oppnår, har BUK i praksis fått den motsatte effekten av det som var intensjonen.Da blir BUK en sovepute, istedenfor et demokrativerksted.

Halvparten bryr seg ikke om politikk

Under skolevalgundersøkelsen som ble gjennomført for to år siden, svarte over halvparten av de spurte at de ikke var interessert i politikk.Bare seks prosent av de spurte var medlem i en eller annen form for politisk organisasjon. I undersøkelsen, som ble gjennomført på videregående skoler, svarer nesten 70 prosent at de ikke er medlem i noen organisasjon, verken politisk, sosial, kulturell eller religiøs organisasjon. 75 prosent av de spurte diskuterer sjelden aller aldri politikk med sine venner.

Om vi løfter blikket og ser utenfor Nes, er årets valg på mange måter et protestvalg der de etablerte partiene fikk seg en vekker. Protestpartiet «Sørlandslisten» fikk avgjørende makt i Kristiansand, bompengepartiet fikk innflytelse i Bergen og Stavanger. Utenfor landets grenser har nettopp det høyrepopulistiske partiet «Lov og rettferdighet» vunnet valget med 44 prosent av stemmene.Blir politikk og politisk engasjement noe som bare en liten elite bryr seg med, er det et stort tap for hele demokratiet vårt. For da kommer det motkrefter som utfordrer de etablerte politiske strukturene. Blir BUK en hvilepute for å ikke jobbe hardere for å skape engasjement hos barn- og unge, så vil det komme engasjementet på andre måter.

Tør dere utfordre?

Politikk handler om å bry seg om det samfunnet vi lever i. I et moderne demokrati er det rom for at alle kan være med i den offentlige samtalen. Klimaengasjementet er et godt eksempel på at det er et engasjement blant barn og ungdom. Men det må ikke stoppe. Et velfungerende demokrati trenger å bli røsket litt i snippen av høylytte ungdommer som ikke har hovedfokus på alle konsekvensene av et politisk ståsted.

Et velfungerende Barn- og ungdommens kommunestyre bør være rebeller på rådhuset. Mener dere alvor med å ha blitt valgt inn for å jobbe med ungdomspolitikk, bør dere legge bort Snapchat og sørge for at dere stiller de folkevalgte politikerne til veggs. Det er helt opp til dere om dere vil at deltakelse i Barn- og unges kommunestyre skal være en dag fri fra skolen for å spise bagetter, eller om dere vil gjøre en forskjell. For plattformen gjør det faktisk mulig å gjøre noe.

Tør dere å virkelig utfordre politikere og administrasjon som vil prøve å svare med tåkeprat og utredninger? Hva dere får til er faktisk opp til dere, men tør dere?