Flere steder, som her i Vormsund, har bilistene stått i kø de siste dagene for å tanke billig bensin og diesel.
Flere steder, som her i Vormsund, har bilistene stått i kø de siste dagene for å tanke billig bensin og diesel. Foto: Rune Korsvoll

Kø ved pumpene for super-billig diesel

Nedgang i listeprisen og lokale priskriger har de siste dagene ført til at du kan tanke super-billig bensin- og diesel. På denne Uno-X stasjonen i Vormsund sørget nylig en dieselpris på kr 12,79 for lange køer ved pumpene.

– Vi opplever en beinhard priskonkurranse på bensin- og diesel. Jeg kommenterer aldri på hva listeprisen vår er på drivstoff, men når prisen kommer ned på kr 12,79 for diesel, så skyldes nok det mye en kraftig lokal priskrig. Dette er noe vi lever med hver dag over hele landet for å leve opp til målet vårt om å være billigst der vi har stasjoner, sier Jens Haugland, som er sjef for Uno-X i Norge.

Som bildet vårt viser var det kø for å tanke på UnoX-stasjonen i Vormsund. Folk vet tydeligvis å benytte seg av muligheten for billig tanking.

For ikke mange ukene siden lå prisen for en liter bensin på nesten 18 kroner. Noen spådde at den ville stige ytterligere, blant annet på grunn av en rekord-sterk dollarkurs. Akkurat det motsatte har skjedd. De siste ukene har listeprisen på bensin og diesel blitt satt ned flere ganger.

Den siste pristoppen på bensin og diesel var 2. august. Da var listeprisen på bensin kr 17,49, mens prisen på diesel var kr 16.10. Forrige uke var listeprisen på bensin 16.94 og på diesel 15,79, ifølge Circle K. Nedgangen forklares med forklares med blant annet nedgang i råoljeprisen. At den ikke er blitt større, skyldes at kursen på dollar nå er svært høy mot norske kroner.

– Både prisen på råolje og det påslaget som raffineriene tar for å produsere bensin, har gått ned de siste ukene. Fra midten av juli til i dag er det snakk om til sammen rundt 10 dollar per fat, sier oljeanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB Merchant Banking. Han tror prisen vil fortsette å synke de neste ukene.

– Vi er ferdig med den sesongen der amerikanerne kjører mye bil og tanker mye bensin. I tillegg er markedene svært lite villige til å ta risiko. Både handelskrigen mellom USA og Kina og usikkerheten rundt Brexit, gjør at pilene for råoljeprisen peker nedover. I dag er den på 58,40 kroner per fat. Vi forventer en videre nedgang. I tillegg venter vi at påslaget som raffineriene tar for produksjonen vil synke fra i overkant av 12 dollar per fat i dag, til nærmere null, sier Schieldrop, som tror at det kan bety billigere bensin forover.