Denne planen for Kulmoen ble vedtatt i 1983, men intet har skjedd siden den gang.
Denne planen for Kulmoen ble vedtatt i 1983, men intet har skjedd siden den gang.

Fant reguleringsplan fra 1983 - ikke noe har skjedd

I snart 35 år har det ligget en vedtatt plan på bordet om sanering av avkjørsler på Kulmoen. Så langt har det ikke skjedd noe.

– Planen ble vedtatt i 1983, men de hadde sikkert holdt på en stund allerede da vedtaket ble fattet, sier en av våre lesere med et smil.

Det er med andre ord ikke noe nytt at vegplaner ikke blir gjennomført i Nes. For denne planen handler om å sanere en del avkjørsler fra daværende riksveg 2, som nå heter E16, på Kulmoen.

Fant tegningen

Vår leser forteller at han fant den gamle tegningen fra 1983, og syntes det var litt morsomt som innspill til dagens debatt om E16. Den viser med andre ord at ting tar tid. Og det er ikke noe nytt.

Det var selvsagt trafikksikkerhet som var tema for planen om å sanere avkjøringer på Kulmoen da i 1983. Planen ble imidlertid ikke gjennomført, og vår leser peker på at trafikken er vesentlig høyere i dag enn den var den gang.

Han peker videre på at beboerne i dette området levde med støy fra vegen, støv fra grustaket på andre siden av vegen og sprenging fra Kvernberget den gang i 1983.

Debatten går

Når det gjelder selve E16, går som kjent debatten for fullt. Det var nettopp derfor vår leser fant det morsomt å vise fram denne planen fra 1983. Planen var utarbeidet av Scandiaplan AS.

Mange beboere langs dagens E16 lurer nok på når det skal skje noe med vegen. Som kjent har det gått 15 år siden vedtaket om nordlig trasé, men da NTP 2018-2029 ble vedtatt i fjor sommer, var ikke E16 gjennom Nes prioritert med penger.