ØREMERKER MIDLENE: Generalsekretær i WWF, Karoline Andaur, respekterer at det er forskjellige syn på rovdyrpolitikk, men forsikrer at pengene fra årets TV-aksjon øremerkes plast i havet. Foto: Haakon Nordvik / WWF Verdens naturfond

WWF reagerer på uttalelser fra Vivian Wahl

Etter at Nes Senterparti stemte nei til å støtte årets TV-aksjon, argumenterte varaordfører Vivian Wahl med at WWF har et ønske om økt rovdyrtrykk og bedriver militant vokting av naturen. Generalsekretær i WWF, Karoline Andaur, tar avstand fra påstandene og forteller at midlene fra TV-aksjonen øremerkes plast i havet.

Etter at Nes Senterparti i formannskapet stemte nei til å støtte årets TV-aksjon, der pengene går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet, argumenterte varaordfører Vivian Wahl (Sp) med at WWF (Verdens naturfond /World Wide Fund for Nature) har et ønske om økt rovdyrtrykk, bedriver militant vokting av naturvernet, og har fordrevet folk som har levd bærekraftig i lang tid.

– Det hele toppet seg i 2017 da WWF saksøkte staten etter uttak av ulv, og måten de har operert på og argumentert på i Norge, sa Wahl, i saken som sto på trykk i torsdagens papirutgave.

NEI TIL WWF: Varaordfører Vivian Wahl (Sp) forteller at Senterpartiet stemte nei til å støtte årets TV-aksjon på grunn av WWFs ønske om økt rovdyrtrykk. Foto: Tommy Simon Norum

Generalsekretær i WWF, Karoline Andaur, reagerer på Wahls uttalelser, og forteller at pengene fra årets TV-aksjon skal gå uavkortet til plast i havet.

– Vi har stor forståelse for at rovdyrsaken er vanskelig i mange distrikter, og at mange ikke ønsker ulv i sine nærområder. Her må vi bare respektere at vi har forskjellig syn. WWFs mål er ikke at vi skal ha et økt rovdyrtrykk, men at forvaltningen av rovdyrene skal være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser og sikre overlevelsen av bestandene. Vi må likevel understreke at alle midlene fra TV-aksjonen skal uavkortet gå til bekjempelsen av plast i havet, sier Andaur, som er takknemlig for at formannskapet, med unntak av Senterpartiets tre stemmer, ga flertall for å støtte årets TV-aksjon.

– Vi er takknemlige for at formannskapet vil støtte årets TV-aksjonen og kampen mot plast i vårt felles hav. Sjelden ser vi et miljøproblem engasjere så mange så sterkt som plastproblemet gjør. Alle midlene som samles inn gjennom årets TV-aksjon, vil øremerkes konkrete tiltak i fire land i Sørøst-Asia for å stanse ny plast fra å havne i havet, sier Andaur.

Paradoks å støtte WWF

Wahl er enig i at tematikken om plast i havet er et viktig tema, men forteller at det for Senterpartiet blir et paradoks å støtte WWF, og at partimedlemmene var klare og ga et klart mandat.

– Temaet plast i havet er i utgangspunktet en god sak, og det er viktig å si at det er fritt for alle om de ønsker å gi penger eller ei. Men WWF som internasjonal organisasjon har jobbet mye for å bevare ulike arter, og fordrevet folk som har levd bærekraftig i lang tid. Det har blitt drevet en militant vokting av naturvernet, der turister har blitt sendt inn i området i etterkant. Vi stemte nei til TV-aksjonen, som en klar parallell til at WWF har liten støtte i distriktene, sa Wahl.

WWFs generalsekretær tar avstand fra påstandene, og argumenterer med følgende.

– Vi er heller ikke enige med Wahl i at WWF internasjonalt fordriver folk og driver “militant vokting” av natur. Det Wahl kanskje sikter til, er en gransking som WWF International selv har tatt initiativ til, etter påstander om overgrep fra viltvoktere ansatt av myndigheter WWF har samarbeidet med i en håndfull land. Påstandene er rystende, og beskriver handlinger som WWF tar fullstendig avstand fra, sier Andaur, og presiserer at det ikke er WWF-ansatte som har utført de påståtte overgrepene, og at ingen penger fra WWF i Norge, eller fra norske støttespillere, har gått til disse prosjektene.

– En rapport vil offentliggjøres når granskningen er ferdig, sier Andaur.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Om plast i havet

WWF og Andaur er klar på at årets TV-aksjon kun dreier seg om å bekjempe plast i havet.

– Årets TV-aksjon handler dog bare om en ting, å bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. Behovet har aldri vært større for å komme sammen om et av verdens raskest voksende miljøproblemer. Vi har bare ett hav, og vi må jobbe sammen hvis vi skal klare å redde det, sier Andaur.

Pengene fra Nes kommune til årets TV-aksjon, hentes fra formannskapets disposisjonsfond. Det ble i formannskapet flertall for å gi 23 000 kroner, som utgjør ei krone per innbygger.