VORMSUND: Vormsundhallen skal endelig få en tribune. Foto: John Arne Paulsen

Vormsundhallen får tribune med 112 plasser

Det er bestemt å etablere en tribune med 112 plasser i Vormsundhallen.

Vormsundhallen opprinnelig ble bygd uten en eneste tribuneplass. I etterkant har man vurdert det som essensielt å tilrettelegge for et publikum til å følge aktivitetene som så viktig at det blir avsatt midler til det.

Les også
Pass opp: Tordenvær og kraftig vind onsdag

En tribune ble valgt bort da Vormsundhallen ble bygd. Tribunen ble tatt vekk for å nedskalere prosjektet, noe departementet påpekte. Det er tilstrekkelig med arealer i hallen til å kunne installere en enkel tribuneløsning, og nå skal en slik på plass.

Kommunestyret har vedtatt at det etableres en tribuneløsning med 112 plasser i hallen til en antatt kostnad på i underkant av 1,2 millioner kroner. Eksakt estimert beløp er 1 163 800 kroner.

Les også
Noen tente opp bål rett ved klubbhuset

Kommunedirektøren opplyser at tribuneprosjektet finansieres av kultur- og idrettsfondet.

Kommunedirektørens innstilling var å bygge en enkel tribuneløsning for 64 sitteplasser til en estimert kostnad på 640 000 kroner. Politikerne ville ikke være med på en slik «mikroløsning» og gikk for miniversjonen på 112 plasser.

Les også
Budaksept er signert for Runnivegen 15
FELLBAR: Tribunen man ser for seg i Vormsundhallen kan felles ut fra veggen slik som den på dette bildet. Foto: Unisport.com