annonse

Vil ha folk ut i naturen

Opptatt av norsk natur
Opptatt av norsk natur: Dag Terje Solvang fra Årnes er ny generalsekretær i Den Norske Turistforening. Begge (Foto: Marius Dalseg Sætre, DNT)
Legger til rette
Legger til rette: I den nye jobben skal Dag Terje legge til rette for turisme i det norske landskapet.
Fakta om DNT

Årnes-mannen Dag Terje Solvang ble valgt ut av 70 søkere som den nye generalsekretæren i Den Norske Turistforening. Der representerer han 315 000 medlemmer.

Tommy Simon Norum

– Jobben innebærer å lede et sekretariat av Den Norske Turistforening, som består av 57 medlemsforeninger, sier Dag Terje Solvang fra Årnes, som forrige mandag begynte i den nye jobben som generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT), som i år fyller 150 år.

DNT-administrasjonen består av rundt 40 ansatte som har kontorer på Youngstorget i Oslo, og administrasjonens viktigste oppgave er å forberede saker for landsstyre og landsmøte, og sørge for at vedtakene settes ut i livet. Administrasjonen i DNT har også ansvaret for kommunikasjon, magasinet Fjell og Vidde, årbok, DNT på internett, sentralt medlemsregister, overordnet arbeid med barn, unge og fjellsport, folkehelse og naturforvaltning.

 

Stimulere til aktivitet

– Vårt ansvar sentralt er å stimulere til aktivitet og fordele midler, sier Solvang, som opprinnelig er fagutdannet kokk og har jobbet mye med mat og overnatting. Han har også jobbet i reklamebyrå og vært kampanjesjef for Høyre.

– Det er spennende å gå fra et sted med 25 prosents oppslutning til et sted med 100 prosents oppslutning der alle heier, sier Solvang spøkefullt.

 

Flere medlemmer

Han forteller at det er mye frivillighet rundt i de forskjellige medlemsforeningene, og at de fleste foreningene drives med frivillighet.

– Vi har rundt en million frivillighetstimer i året som er tilsluttet DNT, noe som tilsvarer 500 årsverk, sier Solvang.

Legger til rette
Legger til rette: I den nye jobben skal Dag Terje legge til rette for turisme i det norske landskapet. Foto: -

Medlemsmassen til DNT har økt jevnt de siste årene og er nå oppe i 315 000. Solvang forteller at målet framover er å øke medlemsmassen enda mer.

– Vi har mål om å øke medlemstallet til en halv million, og ønsker å gi et godt tilbud slik at stadig flere finner det relevant, sier Solvang.

Målet er å gi flest mulig et tilbud og at småbarnsfamilier fra andre steder inkluderes i den norske kulturen.

– Hvis flere får et tilbud de kan benytte, kan de deretter melde seg inn i heiagjengen av norsk natur, sier Solvang.

«Fra der vi bodde i Sollia gikk vi ut og over til lysløypene og naturen var viktig i barndommen.»

 

Nes-bakgrunn

I ungdommen bodde Dag Terje i Sollia på Årnes, og han husker godt skoleturene til Bjørknes eller Dragsjøhytta.

– Fra der vi bodde i Sollia gikk vi ut og over til lysløypene og naturen var viktig i barndommen. Deretter fulgte en periode hvor naturen ikke var så viktig, før det fra 25–26 års alder ble viktigere igjen, sier Solvang, som er opptatt av å ta vare på norsk natur.

– Det du er glad i tar du vare på, men skal du bli glad i det må du bruke det, sier Solvang.

tommy@raumnes.no

annonse