PUSSES OPP: Infanterimessa på Trandum skal pusses opp, og Nes kommune vil bidra med 100 000 kroner. Planen er at det skal bli et samlingssted for veteraner fra internasjonal tjeneste for Norge.

Vil gi 100 000 kroner til møtested for veteraner

Infanterimessa i Trandum leir kan bli et møtested og kunnskapssenter for norske veteraner. Nes kommune vil gi 100 000 kroner til oppussing av messa.

– Kommunedirektøren er av den oppfatning at Nes kommune har forpliktet seg via den interkommunale veteranplanen å bidra til blant annet å tilrettelegge for attraktive møteplasser for veteraner og deres familier i vår region, skriver kommunedirektøren i sin vurdering.

Politikerne får søknaden om støtte på bordet, og innstillingen fra kommunedirektøren går på at Nes bevilger 100 000 kroner, og tar pengene fra Kultur- og idrettsfondet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er en forening stiftet i 2022, Foreningen Norway House Trandum (FNHT), som søker om støtte til renovering av den gamle infanterimessa.

Ferdig i 2024

FHNT skriver i søknaden at arbeidet med å renovere bygget har startet, og målet er at det skal være ferdig høsten 2024. Den gamle infanterimessa har stått tom siden Søndenfjeldske dragonregiment flyttet fra Trandum i 1997. Siden den gang er lite gjort med bygget, og det har stått ulåst i mange år. Bygget er preget av litt hærverk.

Les også
Backe Romerike AS får bygge ny skole på Auli

FHNT har som mål å skifte alle vinduer og gjøre bygget om til den møteplassen de ønsker å etablere. Arbeidet skal gjøres på dugnad, og det er allerede lagt ned 450 dugnadstimer i prosjektet.

Vedtatt i 2019

I 2017 tok styret i Gardermoregionen oppfordringen fra regjeringen, og startet arbeidet med en interkommunal veteranplan. Planen ble vedtatt i Nes i mai 2019, og det er gjennom denne kommunedirektøren mener Nes har forpliktet seg til å delta økonomisk.

En arbeidsgruppe jobbet med prosjektet, og ett av punktene som ble spilt inn var et behov for en møteplass.

– Målet for FHNT er å skape et best mulig tilbud for veteraner fra internasjonale opersajoner, skriver foreningen i søknaden.

Les også
Ny runde om Runnivegen 15: – Vi skal skrive under på en kontrakt, men aner ikke hva vi får

Øynene ble kastet på nettopp nedlagte Trandum militærleir, et sted mange veteraner kjenner eller har vært innom. Det ble sett på som et egnet sted for å møtes og minnes, først og fremst for veteraner fra Romerike men også fra hele landet.

200 veteraner i Nes

Alle kommunene i Gardermoregionen har sine arrangementer på 8. mai, i Nes er arrangementet ved Bautaplassen på morgenen og i kulturhuset på ettermiddag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– I Nes er det 200 registrerte veteraner, og av disse er ca 40 personer som årlig deltar på 8. mai-arrangementet, skriver kommunedirektøren i saken.

Les også
Millionær-striden om søppelfyllinga: Må rydde opp

FHNT søker alle kommunene på Øvre Romerike om støtte, og de søker også andre steder der det er naturlig å søke. De har blant annet fått 100 000 kroner fra Toten Sparebank.

400 år militær historie

Foreningen Norway House Trandum er underlagt Stiftelsen Trandum, etablert i 2015. Stiftelsens formål er å skape en moderne arena for formidling av kunnskap om landstridskreftene i Norge, i fortid, nåtid og framtid. De ønsker å etablere «Arena Trandum», med Hærsamlingen, Tranduminstituttet, veteranbase med FNHT og krigsminnet Trandumskogen.

HISTORIE: Krigsminnet Trandumskogen er tenkt brukt i sammenheng med kunnskaps- og opplæringsdelen av Arena Trandum, der Foreningen Norway House Trandum også skal være en del av opplegget. Foto: Marianne Løvland

– Arena Trandum blir et nasjonalt, kulturhistorisk kunnskaps- og opplevelsessenter om og for norske landstyrker, lokalisert til det historiske Trandum. Gardermoen/Trandum-området har en over 400 år gammel militær historie, påpeker FNHT i søknaden.

– Et særskilt ansvar

Tanken er at Arena Trandum skal bli en kunnskaps- og refleksjonsarena rundt tema frihet og demokrati, i og rundt krigsminnet Trandumskogen. Skoleklasser og ungdom generelt vil være en spesiell målgruppe, og FNHT mener Trandum er spesielt godt egnet, både på grunn av historikken og plasseringen.

Les også
Eleven bodde 22 meter for nærme skolen til å få skoleskyss

– Kommunene i Norge er pålagt et særskilt ansvar for ivaretakelse av alle de som har vært ute i alle misjoner for Norge, fra Tysklandsbrigaden til dags dato, påpeker FNHT i søknaden, og viser blant annet til den interkommunale veteranplanen.