INGEN SUKSESS: Folkehelsekoordinator, Berna Marie Sommerseth, innser at folkehelseuka aldri har blitt noen suksess. Nå foreslås det å avvikle folkehelseuka. Foto: Tor Lindset

Vil avvikle folkehelseuka: –Lav oppslutning og deltakelse

Hver høst siden 2015 har folkehelseuka vært arrangert i Nes. Nå foreslås det å avvikle uka med fokus på folkehelse.

– Formålet med folkehelseuka har siden starten vært å øke oppmerksomheten rundt folkehelse, gjøre begrepet godt kjent og på den måten bidra til å fremme folkehelsen i Nes. Gjennomføringen av folkehelseuka krever imidlertid mye ressurser, og det har de siste årene vært forholdsvis lav oppslutning og deltakelse på arrangementene, står det i saksframlegget til politikerne.

På politikernes bord

Tirsdag skal politikerne i utvalg for oppvekst, helse og velferd og utvalg for teknikk, næring og kultur diskutere saken. Kommunens folkehelsekoordinator, Berna Marie Sommerseth, synes det blir interessant å se hvordan saken blir møtt av politikerne og hvordan debatten blir.

– Etter en vurdering av innsats målt opp mot forventet gevinst foreslås det å avvikle folkehelseuka, og erstatte den med målrettede folkehelsetiltak og -arrangementer fordelt utover hele året, sier Sommerseth.

Hun understreker at selv om folkehelseuka blir avviklet, så vil det viktige folkehelsearbeidet i kommunen fortsette som før.

Lav deltakelse

– Folkehelseuka er ikke forankret som et tiltak i Nes kommunes planverk, og administrasjonen kan heller ikke se at det foreligger et politisk vedtak til grunn for folkehelseuka. Dermed kommer den i tillegg til øvrige satsingsområder og det som er ordinær drift. Den kan dermed ikke sies å være en målrettet del av det systematiske folkehelsearbeidet, står det videre i saksframlegget.

Hvert år har det vært bestemt et tema for uka og frivillige, organisasjoner, private og virksomheter har kunnet melde seg på med ulike arrangementer. Arrangementene har blitt presentert i en brosjyre som de første årene ble distribuert til alle husstander i Nes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det har vært lagt ned mye ressurser for å planlegge og gjennomføre folkehelseuka, og deltakelsen har generelt vært lav. For å øke deltakelsen har det vært forsøkt ulike tilnærminger de siste årene, blant annet med temabaserte folkehelseuker for å fremme variasjon og nytenkning, men heller ikke det har gitt stor respons for deltakelse, sier Sommerseth.

Har fått økonomisk støtte

Hun forteller at det systematiske folkehelsearbeidet tilsier at en prioriterer og målretter tiltak med utgangspunkt i utfordringsbildet. Det at kommunen har begrensede ressurser gjør at målrettet prioritering er spesielt viktig.

– Tidligere Akershus fylkeskommune har støttet kommunen med partnerskapsmidler for folkehelse, og det er disse midlene som har vært brukt til folkehelseuka. Nes kommune vil få midler i 2022, men det er uklart om støtten vil fortsette i åra som kommer. Videreføring vil derfor på sikt kreve avsetting av midler i budsjettet. Det er likevel viktig å påpeke at økonomi ikke er bakgrunnen for forslaget om å avvikle folkehelseuka, står det videre i saksutredningen.

Tirsdag skal altså politikerne diskutere saken og den avgjøres av kommunestyret i begynnelsen av februar.