VED ÅRNES STASJON: Viken fylkeskommune fastslår at det skal være kapasitet til å utvide innfartsparkeringen ved knutepunkter som for eksempel Årnes. Her er parkeringsplassen ved Pakkhuset. Foto: John Arne Paulsen

– Vi trenger mer innfartsparkering

Olav Skinnes, fylkesråd for distrikt og veg i Viken fylkeskommune, ber Bane NOR og kommunene samarbeide om innfartsparkering blant annet langs Kongsvingerbanen.

– For mange togreisende er det avgjørende at det er mulig å parkere ved stasjonen. Derfor er det viktig at Bane NOR bidrar til å utvikle parkeringstilbudet videre, slik at flere velger å bruke tog på en del av reisen, framfor bil på hele reisen, sier Skinnes (Sp).

Han viser til en uttalelse fra Bane NOR til NRK sist uke.

– Bane NOR uttalte at de ikke kan bygge ut flere parkeringsplasser når politikerne ikke vil dette, og viste til at det ikke er en ønsket politikk i Norge at flere skal kjøre bil, sier Skinnes.

KONGSVINGERBANEN: Olav Skinnes (Sp), Fylkesråd for distrikt og fylkesveier Foto: Tom Egil Jensen

Ifølge ham er dette en feil forståelse av situasjonen.

– De politiske signalene er at vi skal legge om samfunnet til å bli et nullvekstsamfunn. Selvfølgelig trengs det parkeringsplasser ved våre togstasjoner og kollektivknutepunkt over hele fylket dersom vi skal klare dette, sier Skinnes.

Bil til stasjonen

Han ber Bane NOR jobbe for å bedre parkeringstilbudet, med henblikk på at mange i Viken bor slik at en bilreise fram til stasjonen i praksis er en forutsetning for å kunne bruke toget.

– Det er viktig å unngå vekst i biltrafikken, men vi mener samtidig at et godt innfartsparkerings-tilbud vil være en del av løsningen. Det bidrar til at flere velger å bruke tog, sier Skinnes.

Mandag sendte han brev til Bane NOR, der det pekes på at det fremdeles skal være mulig å utvide eksisterende parkeringsanlegg på overflaten.

– Dette er et felles ansvar både for kommunene og Bane NOR, understreker han.

Årnes er et slikt knutepunkt i Nes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vil samarbeide

Skinnes oppfordrer Bane NOR til fortsatt å jobbe for å forbedre innfartsparkerings-tilbudet, slik at reisende som har et stort behov for å bruke bil til stasjonen ikke behøver å møte opp «grytidlig om morran» for å få en ledig parkeringsplass.

Han viser til at Viken bidrar med å utvikle busstilbudet og gang- og sykkelvegnettet mot stasjonen, som er andre viktige tilbringere til stasjonene.

– Viken er derfor beredt til å samarbeide om et godt samlet mobilitetstilbud på tvers av våre ansvarsfelt, skriver Skinnes til Bane NOR.

Årnes og Rånåsfoss

Raumnes spurte Bane NOR om det er kapasitet til å utvide parkeringsarealene på Årnes.

– Vi eier ingen arealer som egner seg til eller er regulert til parkeringsformål ved Årnes stasjon, svarer Kristin Paus, kommunikasjonsdirektør i Bane NOR Eiendom.

– Vil parkeringskapasiteten på nye Rånåsfoss stasjon bli god nok?

– Ja, i henhold til de planene som foreligger for ombygging av stasjonen, vil parkeringskapasiteten øke betraktelig på «nye» Rånåsfoss stasjon, fastslår Paus.