Mange bilister i Nes vil merke det godt når elbilene må begynne å betale bompenger i Oslo og hvis bommene på E16 blir stående fire år lenger enn planlagt.
Mange bilister i Nes vil merke det godt når elbilene må begynne å betale bompenger i Oslo og hvis bommene på E16 blir stående fire år lenger enn planlagt. Foto: Rune Korsvoll

Vi skal betale 13 milliarder i bompenger i 2019 - elbilene slipper ikke unna

I år skal vi betale 13 milliarder kroner i bommene. – 2,3 milliarder mer enn i 2018.

Det som vil berører nesbuene mest er at bommene på E16 mellom Skarnes og Kongsvinger kan bli stående fire år lenger enn planlagt og at elbiler må betale bompenger i Oslo fra 1. juni.

I 2009 tok staten inn 6,5 milliarder kroner i bompenger. Tallet for i fjor er ennå ikke endelig, men vil trolig bli på 10,7 milliarder, ifølge siste prognoser fra Statens vegvesen. I år ventes inntekten fra bommene å øke til 13 milliarder, viser en rapport fra Statens vegvesen.

Innkrevingstiden for den nye motorveien mellom Slobrua og Kongsvinger var satt til 15 år, men i 2017 ble det innført en prøveordning med halv takst i bommene på sideveiene. Hvis denne forlenges må nedbetalingstiden forlenges med tre til fire år, heter det i den samme rapporten.

To nye bomringer i Oslo

Hovedårsakene til inntektsøkningen fra bommene i år er i stor grad knyttet til oppstart av innkreving for Oslopakke 3 trinn to 1. juni, med to nye bomringer i tillegg til den eksisterende. Den ene nye bomringen kommer på Djupdalstoppen, på grensen mellom Oslo og Akershus. Den andre nye følger omtrent Ring2 inne i byen. Bare i denne pakken skal bilistene bidra med ”minimum” 25 milliarder kroner i bompenger fram til 2036, ifølge forliket mellom politikerne i Oslo og Akershus.

Samtidig med oppstarten av de tre bomringene i Oslo, må også elbilene begynne å betale i bommene. Riktignok bare 10 kroner i rushtiden og fem kroner utenom rushen. I noen av de nye bommene må du betale både ut og inn av byen. Ved inngangen til 2018 var det 63 bomprosjekter i drift i Norge, men Stortinget hadde vedtatt 82. Det var med andre ord 19 bomprosjekter som fortsatt ikke var satt i drift i fjor.

NAF: Bomringene må fjernes

– Bompenger er avleggs som finansieringskilde. Stadig færre bilister, som er et politisk mål, kan ikke ta en stadig høyere regning for fellesskapet. Velfungerende transportløsninger, og da tenker vi både på vei, kollektiv, gang- og sykkelveier, er et fellesskapsansvar. Vi mener bomringene må fjernes, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i Norges Automobil-Forbund.

– Regningen er nå veldig høy og bør ikke legges over på bilistene. Trafikk- og kollektivløsninger er noe alle er avhengige av for å få hverdagsreisen vår til å fungere, og derfor noe som burde finansieres av staten som krever inn skattepenger, sier Sødal.