annonse

- Vi gleder oss til å se bilder av hjernemassen din blåst ut

Brutale trusler
Brutale trusler: I flere år har Bo Juel fra Hvam mottatt anonyme brev med brutale drapstrusler. Han hadde et håp om at politiet skulle finne gjerningspersonen. Alle (Foto: Thomas Frigård)
Massivt
Massivt: I siste halvår i fjor mottok Bo Juel 19 drapstrusler i postkassa.
Ny post
Ny post: Det er belastende for Bo Juel å hente posten. Denne gangen var det ikke et trusselbrev.
Tar avstand
Tar avstand: Dag-Erik Kristoffersen i informasjonstjenesten i Jehovas vitner uttaler at Jehovas vitner tar avstand fra truslene. Privat foto

I flere år har Bo Juel fra Hvam levd med vissheten om at noen ønsker ham død. Flere titalts anonyme trusler har varslet ham om at han skal drepes og fjernes fra jorda. Politiet har henlagt saken, og Juel er forberedt på å forsvare seg.

Thomas Frigård

Hvam

- Det er belastende, og situasjonen påvirker meg selvfølgelig. Men kun en feig og veldig syk person kan stå bak dette. En person som trenger hjelp, sier Bo Juel fra Hvam.

- Gir seg ikke

I mange år har Juel mottatt anonyme og håndskrevne drapstrusler i postkassa. I starten av 2013 anmeldte han saken, men den ble raskt henlagt. Men truslene stoppet ikke opp. I juni fjor kom det stadig flere brev, og de ble mer og mer brutale og konkrete. I løpet av siste halvår i fjor fant han til sammen 19 trusselbrev i postkassa. Han fant ut at han nok en gang måtte anmelde saken.

- Det ser ikke ut som om den eller de som står bak har planer om å gi seg, og ordlyden har eskalert. Det er alvorlige trusler som framsettes, og jeg kan ikke sitte og se på dette, sier Juel.

- Skyter hue av dem

Sammen med Juel har Raumnes lest gjennom alle trusselbrevene, som på forskjellig måte har dukket opp hos nesbuen. Forfatteren av brevene gir tydelig uttrykk for at han følger nøye med og dokumenterer alt Juel foretar seg. Noen er truslene er oppsiktsvekkende voldelige og brutale.

«Verden skal befris fra deg din rotte, og du vet hva vi gjør med skadedyr? Vi skyter hue av dem», lyder det i et av brevene.

Skal drepes

Personen eller personene som har skrevet trusselbrevene gir detaljerte beskrivelser av hvor Bo Juel har beveget seg, og det blir navngitt personer han har hatt kontakt med den siste tiden. I et av trusselbrevene kommer det fram at avsender har vært i kontakt med Hells Angels i Danmark for å få dem til å ta livet av Juel.

«De satte en pris på hodet ditt på 50 000 for å blåse ut hjernen din. Pengene er allerede betalt. Gleder oss til å se bilder av hjernemassen din blåst ut», står det i trusselen».

"Kniven i trynet"

Flere av trusselbrevene blander inn andre navngitte personer, og mange av truslene er så brutale at de ikke kan gjengis i avisa. Juel blir også truet med at avsender skal drepe eller lemleste personer han kjenner.

«Vi vet alt om deg og hvor hun jobber og hun er et lett mål. Etter å ha voldtatt hu, skal jeg bruke kniven min i trynet hennes og skamfare hu. Når hu ber om nåde skal jeg hilse fra Bo Juel», står det i et trusselbrev.

- Du skal utryddes

I brevene omtaler avsender Bo Juel som en psykopat som misbruker barn, og misbruker narkotika. I et av de foreløpig siste brevene blir det slått fast at han ikke kommer til å overleve inneværende år.

«Nå kommer vi og tar deg, det du har opplevd til nå blir bare barnematen. Du er en kakerlakk som skal utryddes. Om jeg så skal sitte buret igjen resten av livet, skal jeg snart se deg lide og dø», står det i et av brevene.

Angrep Jehovas vitner

Juel har en fortid fra Jehovas vitner, og for drøyt 20 år siden brøt han ut av det religiøse trossamfunnet. For noen år siden skrev han en bok om sine opplevelser i Jehovas vitner. I boka omtaler han blant annet hvordan han ble utsatt for seksuelle overgrep fra en av de eldre i trossamfunnet, og at foreldrene valgte å trekke politianmeldelsen av overgrepet fordi de ikke ville angripe en autoritet i trossamfunnet. For noen år siden opprettet han hjelpeorganisasjonen Hjelpekilden for personer som bryter ut av lukkede religiøse trossamfunn. I 2012 sto han på direktesendt TV i debattprogrammet «Aktuelt» og definerte Jehovas vitner som et «paradis for pedofile». Juel mener at dette var startskuddet for trusselbrevene han har mottatt.

- Alt tyder på at det er en svært forstyrret person med tilknytning til Jehovas vitner som sender disse brevene. Ut ifra egen erfaring og gjennom jobben i hjelpeorganisasjonen jeg dannet vet jeg at folk som varsler om hva som skjer i dette trossamfunnet blir lagt for hat. De skal tas, sier Juel.

Kjenner ham fra før

I ett av brevene vises det til at avsender tidligere kjente Juel ifra Jehovas vitner, og avsender reagerer sterkt på de anklagene Juel har rettet mot trossamfunnet i offentligheten. I andre brev kommer det fram at Herren vil straffe Juel hardt for de syndene han har begått.

«Det er en skandale at han står fram og beskylder alle oss for å beskytte pedofile og andre som begår overgrep mot barn», står det i brevet som er stilet til en annen enn Juel. Ut ifra alvorlighetsgraden i innholdet i mange av brevene ønsker Raumnes ikke å gå nærmere inn på hvem dette brevet var stilet til.

Fant fingeravtrykk

Juel gikk til anmeldelse av trusselbrevene i 2013, men saken ble henlagt. Etter at mengden trusselbrev økte i fjor sommer valgte han på nytt å anmelde forholdet, og ni av brevene Juel leverte til politiet var da uåpnet. Politiet sendte brevene til undersøkelser hos Kripos, og på tre av brevene ble det funnet fingeravtrykk. Men politiet kom ikke videre, og saken ble på nytt henlagt.

- Det er gjort funn på tre av brevene, i form av fingeravtrykk. Disse er søkt opp mot politiets database uten treff, heter det i brevet fra politiet.

Meldt til barnevernet

To ganger har barnevernet mottatt anonyme bekymringsmeldinger, en håndskreven og en maskinskrevet, om Bo Juel. I disse brevene kommer det fram tilsvarende beskyldninger mot Juel som i trusselbrevene. Barnevernet opprettet begge gangene en sak, men etter nærmere undersøkelser har disse blitt avsluttet. Raumnes har fått tilgang til bekymringsmeldingene til barnevernet, og ordlyden i disse brevene er svært lik den man finner i trusselbrevene. Den anonyme avsenderen beskriver Juel som en psykopatisk overgrepsmann som må stoppes.

«Det er mange med meg som lurer på om Bo Juel er sykopat. Ikke la dere lure av hans sjarm og løgner», står det i en av de to meldingene. Feilskrivingen av ordet «psykopat» er også gjennomgående i samtlige trusselbrev Juel har mottatt.

Samme avsender

Politiet har ikke foretatt noen undersøkelser av brevene til barnevernet, men Raumnes har engasjert to skriftgranskere for å analysere skriften i trusselbrevene og sammenlikne denne med håndskriften i det håndskrevne brevet til barnevernet. Konklusjonen er at det er samme person som har forfattet trusselbrevene og bekymringsmeldingen.

- Jeg konkluderer med at trusselbrevene og bekymringsmeldingen til barnevernet har samme avsender. Håndskriften er så sammenfallende at det kun er hypotetisk tvil om at det kan være to forskjellige avsendere, sier skriftekspert Reidun Wilhelmsen. Hun har tidligere jobbet som skriftekspert i Kripos. Den svenske skrifteksperten Rolf Berzell, som har jobbet i svensk kripos i 36 år, konkluderer med det samme.

Analysert skriften

For å fjerne mistanke om at Juel kan ha skrevet trusselbrevene til seg selv og bekymringsmeldingene til barnevernet for å ramme Jehovas vitner, så har Raumnes innhentet både skriftprøve og fingeravtrykk av Juel, disse har blitt overlevert til politiet. Men siden politiet har henlagt saken vil de ikke analysere materialet. Skriftekspertene Wilhelmsen og Berzell har analysert skriftprøven fra Juel.

Ikke skrevet de selv

Wilhelmsen mener det er lite sannsynlig at han har skrevet truslene til seg selv, men hun klarte ikke å komme med en tydelig konklusjon. Berzell mener ulikhetene i skriften til Juel og trusselbrevene og bekymringsmeldingene er for stor til at Juel står bak dette selv.

- Skriften i trusselbrevene og i bekymringsmeldingen er konsekvent, og materialet jeg har gått gjennom er ganske omfattende. Hadde Juel vært forfatter av trusselbrevene ville man trolig ha sett flere drag av hans skrift i brevene. Noen steder ville han ha avslørt seg. Jeg mener derfor at det er usannsynlig at han har sendt disse brevene til seg selv, sier Berzell.

Stort skadepotensial

Han peker også på at det potensielle skadeomfanget av å sende bekymringsmeldinger mot seg selv til barnevernet også bidrar til å ytterligere redusere sannsynligheten for at Juel er opphavsmann til trusselbrevene.

- Det er veldig spesielt og lite sannsynlig at en person vil utsette seg selv for et slikt skadepotensial i et forsøk på å ramme andre, sier Berzell.

Har balltre i bilen

Det første trusselbrevet fant Juel under vindusviskeren på bilen sin. På dette tidspunktet hadde han nettopp flyttet til nytt bosted, og han hadde fortsatt ikke forandret bostedsadresse. I brevene kommer det tydelig fram at avsender holder øye med Juel og har god kunnskap om hva han foretar seg.

- Vedkommende bruker tydeligvis mye av sin tid på å forsøke å ramme meg, og personen har åpenbart vært utenfor bostedet mitt flere ganger. Jeg skulle ønske at personen heller kunne være modig nok til å kontakte meg for å ta en prat om det som bekymrer ham. Men mye tyder på at målet kun er å ødelegge livet mitt, sier Juel.

- Hva tenker du om at personen også har brukt barnevernet som våpen for å ramme deg?

- Barnevernet har vært hos meg, og de fant ingenting de reagerte på. Men det viser bare hvor langt denne personen er villig til å gå. Å holde på med slike trusler i årevis sier noe både om utholdenheten og den psykiske tilstanden. Men jeg kjenner at situasjonen påvirker meg. Det er noen der ute som hater meg, og det er slitsomt. Det er en grunn til at jeg kjører rundt med et balltre i bilen, men jeg nekter å la meg knekke, sier Juel.

Kjenner ham?

I flere av trusselbrevene viser avsender at han har god kjennskap til både oppveksten og familieforholdene til Juel, og det vises blant annet til hvordan Juel har oppført seg i barndommen.

«Tenker du noen gang på hva du gjør mot . (vi har fjernet et navn red.anm.). Helt fra du var liten har du løyet og funnet på ting om alle rundt deg», heter det i ett av brevene.

- Avsenderen av brevene gir inntrykk av å kjenne deg fra barndommen av. Hva tenker du om det?

- Det gis et tydelig inntrykk av at dette er en eller flere personer jeg åpenbart kjenner. Men jeg vet ikke hva jeg skal tro. Jeg hadde et håp om at politiet skulle klare å finne ut av dette. Det må finnes spor å gå etter i disse brevene, sier Juel.

Usikkerhet

Politiet har imidlertid henlagt saken, men Juel har fått nye trusselbrev etter at saken har blitt henlagt. Han er usikker på om det er noen vits å anmelde dette.

- Av prinsipp kan man ikke gå rundt og akseptere denne type trusler, men man ser jo hva politiet gjør med anmeldelsene. Min rettssikkerhet er svært dårlig ivaretatt i denne saken, og jeg aner ikke hva som skjer framover. Det er slitsomt, sier Juel.

- Ta kontakt med meg

Han vet ikke hva som skjuler seg bak neste sving, men han ønsker å sende en beskjed til personen som sender ham disse brutale truslene.

- Jeg tenker på hva som skal til for at vedkommende slutter å skrive disse brevene? Når man gjør dette over så mange år kan man ikke ha det bra, og jeg oppfordrer vedkommende heller til å ta kontakt med meg. Så kan vi snakke om det som plager han eller henne. Det hadde vært mye bedre, sier Juel.

Tar avstand fra truslene

Jehovas vitner tar avstand fra truslene, og de føler seg trygge på at det ikke er noen fra deres trossamfunn som har skrevet trusselbrevene til Bo Juel.

- Jehovas vitner tar på en klar og tydelig måte avstand fra en slik ubibelsk handlemåte som du beskriver i denne saken, og vi er derfor ganske sikker på at det ikke er et Jehovas Vitne som har skrevet disse truslene, skriver Dag-Erik Kristoffersen i informasjonstjenesten til Jehovas vitner i en epost.

Kan handle ubibelsk

Det betyr i så fall at noen utgir seg for å være et Jehovas vitne og sender drapstrusler til Bo Juel. Dette mener Kristoffersen er alvorlig.

- Hvis en som kaller seg et Jehovas vitne skulle sende slike trusselbrev, så er det noe vi ser svært alvorlig på, skriver Kristoffersen.

- Hvordan kan dere være ganske sikre på at avsender av trusselbrevene ikke er et Jehovas vitne?

- Vi synes vår oppfattelse framgår av svaret om at Jehovas vitner tar avstand fra en slik ubibelsk handlemåte, svarer Kristoffersen.

- Kan ikke et Jehovas vitne handle ubibelsk?

- Naturligvis kan et Jehovas vitne handle ubibelsk. Som alle andre begår vi feil og noen ganger alvorlige feil. Men i den nevnte sak har vi vanskelig for å tro at det er et Jehovas vitne som står bak, ikke minst fordi det er så fjernt fra alt vi som trossamfunn står for. Vi har ikke ønske om å spekulere i hvem og hvorfor, men vi håper at politiet vil finne ut hvem som står bak. Utover dette har vi ikke flere kommentarer, skriver Kristoffersen.

Håper på politiet

Jehovas vitner har fått lese et utdrag av alle truslene Bo Juel har mottatt de siste årene. Raumnes har spurt om det kan være aktuelt for Jehovas vitner å gi innsyn i sitt medlemsregister for å eventuelt bidra til å finne ut hvem som kan stå bak trusselbrevene. Dette har Jehovas vitner ikke svart konkret på.

- Dette er helt klart en sak for politiet, og vi håper at de vil kunne oppklare saken. Vi overlater det til dem, sier Kristoffersen.

Raumnes har ikke lykkes i å få en uttalelse fra Jehovas vitner i Nes angående saken.

Sjeldent sakskompleks

Håndskrevne anonyme drapstrusler er ikke hverdagskost for politiet. Det er et sjeldent sakskompleks.

- Dette er et spesielt tema, og det er ikke mange slike saker vi etterforsker i året, sier politioverbetjent i Øst politidistrikt, Kjersti Fagerli.

Hun viser til at drapstrusler som oftest har en kjent mistenkt, men i noen tilfeller kan det være at man har anonyme trusler over telefonen, på sosiale medier, eller i form av brev. Brevformatet ser imidlertid ut til å bli utkonkurrert av sosiale medier. På sosiale medier ser man en del tilfeller av trusler fra anonyme brukerprofiler. Håndskrevne drapstrusler, som i Bo Juels tilfelle, tilhører sjeldenheten.

- Politiet gjør det vi kan for å identifisere gjerningspersonen i disse sakene, og som oftest er det en person som fornærmede kjenner som står bak, sier Fagerli.

Tidlig på banen

Politiet bruker de verktøyene de har for å spore opp gjerningspersonen, og jo tidligere politiet kommer på banen, jo større er muligheten for å finne personen som står bak truslene.

- Vi forsøker å spore dataene, eller så kan vi analysere håndskriften. Fornærmede er en svært viktig kilde i dette arbeidet. Har fornærmede en konflikt med noen, eller er det mulig å se hvilke personer som kan ha et mulig motiv for å fremme slike trusler. Denne type informasjon vil kunne føre politiet nærmere en gjerningsperson, sier Fagerli.

Alvorlige forhold

Trusler om alvorlige straffbare forhold rammes av straffeloven, og de har en strafferamme på inntil tre års fengsel. I særlige skjerpende forhold kan gjerningspersonen idømmes fengselsstraff inntil seks års fengsel.

- Vi anbefaler folk å anmelde slike type trusler så raskt som mulig. Jo tidligere politiet kommer inn i saken, jo bedre er mulighetene for å spore opp den mistenkte, sier Fagerli,

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse