Erlend Helle (Ap) mener det lanseres friske lovnader på statens vegne uker og dager før valget når det gjelder E16.
Erlend Helle (Ap) mener det lanseres friske lovnader på statens vegne uker og dager før valget når det gjelder E16. Foto: Jan Erik Hæhre

– Vi framstilles som en bremsekloss og som pessimistiske. Det handler ikke om det

Erlend Helle (Ap) mener det er friskt rett før valget å love bort mye på statens vegne.

Det handler selvsagt om E16, Høyres lovnad om byggestart om to år og Frps utspill torsdag.

– Vi framstilles som en bremsekloss og som pessimistiske. Det handler ikke om det. Også vi i Ap har et inderlig ønske om en E16-avklaring, sier Helle.

Han minner imidlertid om at det ikke er Ap som har stanset prosjektet.

– Det var regjeringen med Frp-samferdselsminister som fjernet pengene fra Nasjonal Transportplan, etter lang tids planlegging og pengebruk, sier Ap-lederen.

Skal ikke være bremsen

Han lover at Nes kommune ikke skal være bremseklossen, men enn så lenge foreligger det ikke noe annet enn at Nye Veier har overtatt prosjektet. De vil ikke si noe før tidligst 1. oktober.

Helle peker på flere ting som Ap ikke har ansvaret for.

– Det er jo ikke vi i Nes Ap som har funnet på at slike prosjektet skal ha en KVU (konsekvensutredning). Det er det statens som har gjort, etter forslag fra Per-Kristian Foss (H). Det er heller ikke vi som har bestemt regelverket det skal bygges etter, sier Helle, som minner om at det er en stor planprosess for å få på plass en reguleringsplan for en hovedveg.

Møter med grunneierne

Det er også omfattende kontrollvirksomhet av så store prosjekter, både planene og kostnadsoversiktene. Dette er også tidkrevende.

– Reglene må jo følges, uansett hvem som skal bygge vegen. Det står i et brev fra departementet til Nye Veier så sent som i juni i år, sier Helle.

Han minner også om at ordføreren har hatt jevnlige møter med grunneiere som blir berørt, senest da stortingsrepresentant Sverre Myrli ville høre mer om prosjektets status i august.

Planmyndighet

Det er riktig at Nes kommune er planmyndighet, på den måten at det er i kommunestyret i Nes at reguleringsplanen skal vedtas. Men det er staten, eller den staten har gitt oppgaven til, som skal stå for arbeidet med planen.

Han mener det er et dristig forslag å si at vegen skal stå ferdig i 2024 også, slik Frp gjør.

– Jeg har friskt i minne at de borgerlige partiene for to år siden, rett før valget, lovte snarlig krysningsspor på Bodding. Min siste informasjon er at KVU’en til Kongsvingerbanen ikke er ferdig ennå, sier han.

Har litt erfaring også

Med dette som bakgrunn synes han det er friskt å stå, bare uker og dager før et valg, å love noe på vegne av staten.

– I tillegg kan vi også se litt på erfaringene fra slike prosjekter, sier Helle, vel vitende om at Nye Veier lover raskere prosesser.

– Dette er likevel komplisert, og det blir ikke mindre komplisert selv om det er valg, sier Helle.

janerik@raumnes.no

20. juni ble det formelt vedtatt at Nye Veier AS skal overta E16-prosjektet gjennom Nes.

Nye Veier vil ikke si noe om status på prosjektet før tidligst 1. oktober.

Nye Veiers mandat er for øvrig E16 fra Kløfta til Kongsvinger.