annonse

Varsel om seksuell trakassering mot sykepleiere ble holdt skjult

Seksuell trakassering
Seksuell trakassering: To sykepleiere har varslet om at de har blitt seksuelt trakassert av sykehjemslegen. Kommunen tar kritikk for at varselet ikke har blitt behandlet godt nok. (Foto: Thomas Frigård)
Tar kritikk
Tar kritikk: Personalsjef Martin Carlson Oterholt viser til at sykehjemslegen har erkjent forholdene det har blitt varslet om. (Foto: Thomas Frigård)
Krevende
Krevende: Hovedtillitsvalgt for sykepleierne på sykehjemmet, Merethe Søgård, kan fortelle at dette har vært en krevende sak. (Foto: Tommy Simon Norum)

Et varsel om at sykehjemslegen seksuelt trakasserte to sykepleiere ble forsøkt holdt skjult av kommunen. I varselet kommer det også fram at trakasseringen har gått ut over pasientbehandlingen.

Thomas Frigård

– Trakassering på arbeidsgulvet, står det å lese i HMS-avviket som ble skrevet av to sykepleiere sommeren 2016.

Seksuell trakassering

Raumnes har bedt kommunen om innsyn i alle HMS-avvik og varsel i institusjonstjenesten for 2016 og 2017, og etter to måneder leverte kommunen en liste som skulle være fullstendig. Her dukket det ikke opp noen alvorlige avvik når det gjaldt arbeidsmiljøet, og over 80 prosent av de avvikene kommunen har registrert omhandler utagerende pasienter. I 2016 utformet imidlertid to sykepleiere en avviksmelding som varsler om at de er utsatt for seksuell trakassering fra sykehjemslegen. Raumnes ble gjort kjent med dette varselet gjennom anonyme kilder, og deretter har vi krevd å få innsyn i avviksmeldingen av Nes kommune. Tirsdag fikk vi dokumentet.

– I tidsperioden fra februar 2016 til juni 2016 har vi opplevd gjentatte ganger uønsket oppmerksomhet av sykehjemslegen i form av nedlatende kommentarer, heter det i varselet.

– Hva skjer hvis jeg kysser deg

I varselet vises det til at sykehjemslegen både har kommet med verbale uønskede uttalelser og direkte fysiske krenkelser.

– Han kommer med uttalelser om at han er forelsket i oss, spør om vi vil spise middag sammen, hva vi synes om at legene er forelsket i oss, hva skjer hvis jeg kysser deg nå, blir jeg forkjølet, står det i varslet.

Det vises imidlertid også til konkrete fysiske krenkelser.

– Og fysisk krenkelse av kroppslige grenser, for eksempel håndkyss, klemming til tross for at det ble sagt at dette er uønsket. Måtte til slutt dytte ham vekk. Vi har sagt ved flere anledninger til sykehjemslegen at dette er uønsket atferd, men dette ble ikke respektert av sykehjemslegen, står det i varselet.

Varslerne skriver at de første gang meldte om trakasseringen i februar 2016, og deretter ble det tatt opp igjen med ny avdelingsleder i mai samme år. Resultatet var, ifølge varslerne, at sykehjemslegen endret atferd. Det varsles videre om at forholdene har ført til uforsvarlige pasientsituasjoner.

– Etter dette har situasjonen endret seg til at sykehjemslegen ikke samarbeider med oss rundt pasientene, noe som har ført til flere uforsvarlige pasientsituasjoner. På en del av disse pasientsituasjonene er det skrevet avvik som er levert hos virksomhetsleder og avdelingsleder, skriver varslerne.

Skjedde en glipp

Nes kommune oppfordrer i sine etiske retningslinjer de ansatte om å varsle om kritikkverdige forhold og HMS-avvik. Det vises til at det er viktig å bygge en åpenhetskultur, og det vises også til at åpenhet er ett av hovedfundamentene i kommunens verdigrunnlag.

– Hvorfor holdes dette avviket hemmelig av kommunen?

– Jeg vet ikke hvorfor det ikke ble en del av oversikten Raumnes fikk etter innsynskravet, det skulle ha vært med i oversikten. Det har tydeligvis skjedd en glipp, sier personalsjef Martin Oterholt

– Er det i tråd med de etiske retningslinjene til kommunen å underslå offentliggjøring av et så alvorlig avvik?

– Jeg vet ikke hvordan dette har skjedd, sier Oterholt.

Beklager til varslerne

Diskriminering og trakassering er forbudt, og det er også et brudd på kommunens etiske retningslinjer. Varslerne har definert avviket som «trakassering på arbeidsgulvet», og således er det varsel om et lovbrudd, og #Metoo-kampanjen gjør dette avviket ekstra delikat. Oterholt mener at kommunen har behandlet varslingen på en lite imponerende måte.

– Jeg ønsker å beklage overfor varslerne for at vi ikke har behandlet denne saken på en god nok måte. Varslet har blitt tatt for lett på, og det har ført til at det tok lang tid før varslerne gikk videre. Dette er en meget alvorlig sak, og en slik atferd skal ikke forekomme i et arbeidsmiljø. Denne saken er så alvorlig at den burde vært blåst i pressen for lenge siden, sier Oterholt.

– Hvordan stiller sykehjemslegen seg til anklagene om seksuell trakassering?

– Hans leder tok opp saken med sykehjemslegen, og han har erkjent å ha gjort det som varslerne har beskrevet i varselet. Han la seg flat, han har unnskyldt seg, og han endret umiddelbart sin atferd, sier Oterholt.

Har sluttet

– Varslerne viser til at varselet førte til manglende samarbeid og uforsvarlige pasientsituasjoner?

– Vi koblet bedriftshelsetjenesten inn i saken for å jobbe med relasjonene, og fylkesmannen vurderte varslene om pasientavvik. Fylkesmannen fant ikke dokumentasjon på kritikkverdig pasienttilbud, sier Oterholt.

Han kan fortelle at saken har blitt avsluttet med at sykehjemslegen nylig har sluttet i sitt arbeid. Det har altså gått over to år siden det ble varslet om seksuell trakassering.

Vil ikke kommentere

Raumnes har vært i kontakt med sykehjemslegen som har blitt anklaget for seksuell trakassering, men i en tekstmelding uttaler han at han ikke ønsker å kommentere saken. Doktor Edvin Bach-Gansmo har vært sykehjemslegens tillitsvalgte i denne saken, og han bekrefter at han har deltatt i møter med ledelsen i kommunen om saken.

– Jeg kjenner saken, men jeg ønsker ikke å uttale meg, sier Bach-Gansmo.

Den siste tiden har det vært to sykehjemsleger på sykehjemmet, og Raumnes har også vært i kontakt med Jasser Fahram. Fahram er kollega med sykehjemslegen det har blitt varslet mot. Fahram kjenner ikke saken og ønsker ikke å uttale seg.

En stor belastning

Tillitsvalgte til sykepleierne som varslet har vært involvert i saken siden den startet for to år siden.

– Jeg har vært involvert i denne saken siden den startet i 2016. Det er en alvorlig sak, og den har vært en stor belastning for de involverte, sier hovedtillitsvalgt for sykepleierne på sykehjemmet, Merethe Søgård.

Hun viser til at hun som hovedtillitsvalgt ble varslet om saken fra to av sine medlemmer i 2016, og hun gikk deretter tjenesteveg for å støtte sine medlemmer. Hun har opplevd at hun og varslerne har fått god støtte fra Norsk Sykepleierforbund i denne saken.

– Det har vært en krevende periode for de som har varslet om dette forholdet, og det er ledelsens ansvar å sørge for en løsning i denne saken. Jeg har taushetsplikt overfor mine medlemmer og kan ikke kommentere saken utover dette, sier Søgård

thomas@raumnes.no

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse