annonse

Valgte Silje-Elisabeth til ordfører

Unge ledere
Unge ledere: Silje-Elisabeth Andreassen og Peder Mæhlum ble valgt til henholdsvis ordfører og varaordfører under høstens første møte i barn og unges kommunestyre (BUK) tirsdag. (Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen)
Ungt utvalg
Ungt utvalg: Elever fra alle skolene i Nes inntar plassene til politikerne i kommunestyresalen når BUK har sine møter. (Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen)
Gratulerer
Gratulerer: Ida Eliseussen, oppvekst og SLT-koordinator, gratulerer Silje-Elisabeth Andreassen med ordførervervet. (Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen)
Opptelling
Opptelling: Are Ausland, fagansvarlig politisk sekretariat, Sidsel Eie, konsulent politisk sekretariat, og Ida Eliseussen, oppvekst og SLT-koordinator, teller opp stemmene under ordførervalget. (Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen)

Helsesaker, kollektivtilbud og skolekantiner er noe av det barn og unges kommunestyre vil fokusere på det kommende året.

Lisbet Bekkeli Amundsen

– Vi må prøve å legge vekt på saker som representantene ønsker å ha fokus på. Under en gjennomgang i dag kom det fram at de ønsker å fokusere blant annet på helsesaker, kollektivtilbudet i Nes og mat og drikke i skolekantinene, sier Silje-Elisabeth Andreasen, nyvalgt ordfører i BUK.

Eget kommunestyre

Barn og unge i Nes fikk sitt eget kommunestyre for første gang i fjor høst. Nå er det valgt nye representanter ute på skolene i bygda, og tirsdag var de samlet til sitt første møte. En av sakene på agendaen var valg av ordfører og varaordfører. Silje-Elisabeth Andreassen og Peder Mæhlum fra henholdsvis Skogbygda og Greniskogen, og som begge går på Nes videregående skole, fikk flest stemmer og er dermed valgt til ledere av utvalget.

– Jeg er opptatt av at alle skal ha en stemme og at alle skal bli hørt, sier Silje-Elisabeth, som fra før sitter i fylkeselevrådet og har erfaring med å jobbe med ungdomssaker.

– I BUK er det stor aldersforskjell mellom representantene, og det blir en annen og litt forenklet måte å jobbe på enn i fylkeselevrådet. Men jeg følte at alle hang med gjennom hele møtet, sier hun.

Sammen med varaordfører Peder Mæhlum er hun godt fornøyd med oppstarten. På sakslista sto konstituering, valg, gjennomgang av saker som BUK har behandlet tidligere og informasjon om TV-aksjonen i tillegg til temaene forebygging og barn, unge og friskliv.

– Jeg synes det virker spennende å sitte i dette utvalget og se litt hvordan politikken fungerer, sier Peder.

Rett til medvirkning

Barn og unges kommunestyre (BUK) er Nes kommunes formelle organ for å ivareta barn og unges egen rett til medvirkning i utviklingen av samfunnet i kommunen. Ordningen bygger på FNs barnekonvensjon og på plan- og bygningslovens bestemmelser for å ivareta barn og unges interesser i kommunal planlegging. BUK møtes fire ganger i året. To ganger på våren og to ganger på høsten. På Nes kommunes hjemmeside heter det at barn og unge sitter inne med kunnskap som voksne ikke har. Denne førstehåndskunnskapen kan bidra til at politikere og administrasjon tar beslutninger på et bedre grunnlag.

– Vi må derfor se på barn og unges mulighet til å bli sett, få si sin mening og bli hørt som en viktig ressurs for kommunen og samfunnet, heter det.

24 representanter

Disse ungdommene er valgt inn i barn og unges kommunestyre for kommende periode:

Erland K. Brokke, Østgård, Leon Aasen Hansen, Fenstad, Viktoria Nordli Johannesen, Skogbygda, Andreas Delbekk Josefsen, Neskollen, Mads Sann Laget, Framtun, William Skoglund Larsen, Skogbygda, Maria Malin Thorsen, Årnes, Silje-Elisabeth Andreassen, Nes Videregående skole (ordfører), Christina Bakkebråten, Hvam videregående skole, Nikolai Turøy Bakstad, Auli, Inger Eline Katla Botilsrud, Fjellfoten, Christina Brække, Østgård, Caroline Caspersen, Auli, Andre Eilertsen, Runni ungdomsskole, Line Emilie Lund, Vormsund ungdomsskole, Camilla Lundgren, Fjellfoten, Julie Marie Lundsten, Neskollen, Elisabeth Haugum Martin, Vormsund ungdomsskole, Peder Mæhlum, Nes VGS, Gustav Nohlin, Årnes, Kari Mathilde Skauby-Grøndahl, Runni ungdomsskole, Martine Simonsen, Hvam VGS, Mina Skedsmo, Framtun og Jonas Søreng, Fjellfoten.

Vararepresentanter: Hans Jarle Rode-Hæhre Symens, Årnes, Sander Å. Dystland, Skogbygda, David Jensen Larsen, Østgård, Mathilde Norum Andersen, Auli, Ronja Bjørshol-Trelnes, Vormsund ungdomsskole, Victoria Østvold Byfuglien, Fenstad, Sokrates S. Dybvig, Nes VGS, Martine Erdmann, Framtun, Martine Hauan-Braastad, Runni ungdomsskole, Ella Iversen, Årnes, Sara Michelle Johnsen, Fenstad, Adrian Ravnkleven, Neskollen og Mia Slugnaard, Nes VGS.

annonse