STASJONSBY: Jernbanen og stasjonen er en viktig kvalitet for Årnes, mener urban designer Eline Øyri.

Urban designer Eline ser på Årnes med nye øyne: – Mange interessante muligheter

Nærheten til elva, stasjonen, eget bakeri og en stor bredde i matproduksjon. Dette er kvaliteter urban designer Eline Øyri mener Årnes kan bygge videre på.

Eline er vokst opp på Årnes, men bor nå i Oslo og jobber som urban designer i firmaet LÉVA Urban Design. På næringsseminaret under Brød & Cirkus kommer hun for å snakke om tettstedsutvikling, og utvikling av Årnes.

Les også
Derfor pusses deler av stasjonen opp

Som urban designer skal Eline se helheten og sammenhengen mellom fysisk planlegging og bærekraftig samfunnsutvikling. Dette mener hun blir stadig viktigere i dagens samfunn og med framtidas utfordringer og forventninger til bedre og mer inkluderende by- og stedsutviklingsprosesser.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

TIL FESTIVALEN: Eline Øyri, urban designer i LÉVA Urban Design, er en av foredragsholderne i næringsseminaret under matfestivalen Brød & Cirkus.

– Vi mener at for å lykkes med en bærekraftig by- og stedsutvikling er det avgjørende å arbeide med å sikre gode fysiske rammer for stedets utvikling, samtidig som lokale ressurser involveres for å skape en godt forankret og positiv utvikling av stedet over tid, sier hun og forklarer at deres jobb er å se helheten og å involvere lokalbefolkningen i utbyggingsprosjekter og byggeplaner.

Viktige naturkvaliteter

– Vi spør alltid hvordan vi skal få folk til å være med på utviklingen, sier hun.

Les også
Bane NOR viste politikerne hvor de vil bygge sju etasjer

Når hun kommer til Årnes, vil hun blant annet snakke om hvordan Årnes kan utvikles på en bærekraftig måte. Hun tror noe av løsningen er å bruke lokale ressurser i mange aspekter.

– Årnes har veldig mye spennende. Jo mer jeg reiser i distriktene, jo bedre ser jeg kvalitetene Årnes har, sier Eline.

Hun trekker først og fremst fram stasjonen og tilgangen til Oslo.

– Å ha et togstopp og en jernbane er en viktig kvalitet. Det at man har mulighet til å pendle inn til byen, gjør at flere kan se på Årnes som et attraktivt sted å bosette seg. På Årnes har vi også nærheten til elva og skogen. Det er viktige naturkvaliteter. Som en motreaksjon til urbaniseringen som har pågått i mange år, ser man nå at verdien av å ha tilgang til natur og grønne kvaliteter står sterkere enn noen gang, sier Eline.

ELVENÆRT: Nærheten til elva kan utnyttes bedre i utviklingen av Årnes, mener Eline Øyri.

Videre ser hun på dette med lokal produksjon som en viktig kvalitet.

Les også
Årnes brygge: – Et møtested for alle

– Det produseres mat i kommunen, og hvis vi ser på trender og tendenser ser vi at interessen for tilgang til lokale og unike produkter er økende. Der har Årnes et fortrinn ved at vi har mange aktører innen matproduksjon i Nes. Kunne dette vært enda mer synlig i sentrumsbildet?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ser mer og mer potensial

Designeren mener et tiltak i utviklingen av kommunesenteret kan være å gjøre stedets og bygdas identitet enda mer synlig både gjennom tilbud, aktiviteter og fysiske rammer. Med å ta utgangspunkt i hva Årnes er mest kjent for og bygge videre på det, mener hun det ligger mange interessante muligheter der.

– Man kan sikkert bli litt blind når det gjelder å se kvalitetene i sitt eget tettsted, men jeg tror jeg ser mer og mer potensial i Årnes som sted, sier hun.

Les også
Arkitekter vurderer bygg og boliglag i Nes: – Dette er ideelt

Hun foreslår å bygge videre på de kvalitetene Årnes har allerede, som nærhet til elva og landbruket. At Årnes har et eget lokalt bakeri, mener hun også er en kjempekvalitet og et eksempel på et lokalt unikt tilbud og møtested som gjør sentrum attraktivt.

Savner møtesteder

– Vi vet at netthandelen øker og næringslivet får konkurranse fra flere steder, og vi ser at de lokale tettstedene mer og mer blir steder for å møte andre mennesker. Hvis jeg savner noe på Årnes, er det kanskje forskjellige møtesteder for ulike grupper. Her kan man tenke sambruk av bygninger og lage fine miljøer med forskjellige aktiviteter. Å trekke aktivitet ut fra bygningene og ut i sentrumsbildet er også med på å skape attraktive og spennende miljøer, sier hun.

Hun påpeker at god tettstedsutvikling henger tett sammen med næringsutvikling.

– For å oppnå en bærekraftig utvikling og et godt sted, er det viktig at flere aktører spiller på lag. Her er næringslivet en viktig del sammen med lokalbefolkningen og grunneierne. Det er viktig at de setter seg noen mål sammen og samarbeider for å nå de målene, sier hun.