ULVEJAKT: Dette er et illustrasjonsfoto fra lisensfelling av ulv i Letjenna-reviret i Hedmark i 2020. Foto: Statens Natuoppsyn / NTB

Ulvene felles på svensk side

Ulvene i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka blir felt på svensk side.

I fjor høst vedtok rovviltnemndene knyttet til våre skogsområder at flokkene skulle tas ut gjennom lisensfelling i det helnorske ulvereviret Mangen, som innlemmer Nes i øst, og de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og kockohonka. De tre sistnevnte er ulveflokker som har tilhold både i Sverige og Norge.

Så gikk Klima- og miljødepartementet inn og stoppet planene om lisensfelling i Mangen-reviret begrunnet med at genetisk verdifulle ulver i det tilgrensende Setten-reviret ikke er blitt radiomerket i tilstrekkelig grad. De ville unngå risiko for felling av feil ulver.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Ingen ulvejakt i sonen – foreløpig

Rett før nyttår ble også den planlagte lisensfellingen av ulver på norsk side i de tre nevnte grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka utsatt på ubestemt tid etter at Foreningen Våre Rovdyr, Stiftelsen WWF Verdens naturfond og NOAH For Dyrs Rettigheter, fikk medhold i en begjæring overfor Klima- og miljødepartementet om midlertidig forføyning.

Lisensfelling av Mangen-ulvene vil uansett ikke bli gjennomført denne vinteren. Tvisten om de tre nevnte grenserevirene med ulver som ikke har direkte tilknytning til Nes, fortsetter.

Så har det seg slik at ulvene i disse grenserevirene kan felles om de oppholder seg på svensk side. Ifølge viltnemndlederen i Nes, Olav Mæhlum, har nå alle ulvene som var på kvota i Kockohonka-reviret blitt felt.

– De er felt på svensk side. Det er også halvparten av ulvene på kvota i Ulvåa og Juvberget-revirene, sa Mæhlum onsdag morgen.

Les også
Øistein Buhol leder et elglag midt i Mangen-reviret: – Skal vi ha ulv så må vi ha det i hele Norge