Styreleder John Christian Eidem (f.v.) i Elvekongens Venner takket nylig leder Jan Heskestad i Årnes Båtforening, Hege Mathisen Haug i Gjensidigestiftelsen og andre bidragsytere i form av en båttur. Her foran ett av seilingsmerkene.	Begge
Styreleder John Christian Eidem (f.v.) i Elvekongens Venner takket nylig leder Jan Heskestad i Årnes Båtforening, Hege Mathisen Haug i Gjensidigestiftelsen og andre bidragsytere i form av en båttur. Her foran ett av seilingsmerkene. Begge Foto: Elvekongens Venner

Tryggere ferdsel på elvene

Nå er det blitt tryggere for båtfolket. For å forebygge ulykker har Elvekongens Venner merket skjær i elvene våre.

Styreleder John Christian Eidem er klar på at prosjektet ikke hadde vært mulig uten støtten på 330 000 kroner som venneforeningen fikk av Gjensidigestiftelsen på nyåret.

– Underveis har hjelp og støtte fra Mjøsa Båtforbund vært særdeles viktig. Fra lokalt hold er det mange som har bidratt med mange timer. Totalt har de lagt ned mer enn 300 timer, sier Eidem.

Torsdag 28. august var alle som har vært med og gjort prosjektet mulig, invitert med på tre timers tur med Elvekongen, og de kunne samtidig registrere at seilingsmerkene var på plass.

Fremdriften i prosjektet har stort sett fulgt oppsatt plan for utsetting av seilingsmerker. Det har imidlertid ikke vært mulig å bore fester for merkene på et par skjær som en følge av stor vannføring og strøm.

Lagt inn i kart

Boring og festing av disse seilingsmerkene vil skje våren 2020, når vannmengden er nede på et akseptabelt nivå og sikkerheten for dykkerne er ivaretatt.

Det er også satt opp noen skilt på land.
Det er også satt opp noen skilt på land.

– Medlemmer i de lokale båtforeningene har hjulpet oss med koordinater for grunner og skjær, i tillegg til at vi har hatt med kjentmann i båten. Det er ønskelig å videreutvikle samarbeidet med båtforeningene, sier Eidem.

Samtlige seilingsmerker er lagt inn i Navionics kart for elver og innland i Norge.

Har lært mye

Elvekongens Venner har selv lært en masse i løpet av prosjektet, og arbeidet som nå gjenstår av prosjektet, vil gå enklere med den ekspertisen de nå besitter.

Det er enighet om at det er utfordringer forbundet med vedlikehold av seilingsmerkene. Det er særlig isgang som påpekes å kunne bli en utfordring.

– Det synes i dag klart at det vil kreves et visst vedlikehold for å opprettholde en sikker seilingsled på Glomma og Vorma. Under vårt arbeid med seilingsleden har det kommet ønsker om flere seilingsmerker, og vi har også mottatt innspill på skjær og grunner som ikke var registrert hos oss. Dette er nyttige ting som er sjekket ut og registrert av oss, sier Eidem.

I neste omgang er det også planer om å fortsette merkingen i Glomma fra Årnes til Haga og i Vorma fra Svanfoss til Eidsvoll grense.