TRAVELT: Det ble et travelt år for brannvesenet i Nes i fjor. I denne brannen var det to bolighus, det ene ubebodd, som brant helt ned i Skogbygda i april. Foto: Jan Erik Hæhre

Travelt år for brannvesenet – 16 bygninger brant

Fire boligbranner, fabrikkbrann og en rekke trafikkulykker var blant hendelsene ØRB måtte håndtere i 2021.

Det ble et travelt år for brannvesenet.

– Vi hadde i overkant av 400 hendelser/utrykninger i 2021 i Nes, og det er en oppgang på 16 prosent fra 2020, sier Synne Camilla Aspås, avdelingsleder forebyggende i Øvre Romerike Brann og redning (ØRB).

Tallet er identisk med antall utrykninger ØRB gjorde i Nes i 2018. Det var imidlertid den store tørkesommeren, med en rekke utrykninger til gress- og lyngbranner. I 2019 og 2020 hadde ØRB i underkant av 350 oppdrag i Nes. I fjor var det imidlertid en kraftig oppgang igjen, og flere av oppdragene var store og omfattende.

Les også
Derfor vil ikke Aleksander vaksinere seg: – Det blir intenst til tider

– Vi registrerte 16 branner i bygning i fjor, mot ni året før. De fleste bygningsbrannene i 2021 var i eneboliger, men vi hadde også brann i en låve, en korntørke, et verksted og en trevarefabrikk, sier Aspås.

Fire eneboliger

Aspås legger til at ved fem av brannene i bygning har det vært snakk om overtenning og totalskade. Tre av disse var enebolig.

– Vi er ikke kjent med at politiet har konkludert med brannårsak i noen av disse brannene, sier Aspås.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

OPAKER: I mars brant dette bolighuset på Opaker ned. Det var ett av fire bolighus som brant helt ned i 2021. Foto: Jan Erik Hæhre

I februar i fjor brant det i en enebolig på Rånåsfoss. I mars ble en enebolig totalskadd på Opaker. I april var det storbrann i Skogbygda, der to eneboliger (den ene ubebodd) ble totalskadd. I denne brannen ble det funnet en død person. I november brant en gammel enebolig i Vormsund ned til grunnen.

Kårstad Trevare

I august brant Kårstad Trevarefabrikk ned til grunnen. I tillegg var det en dramatisk bilbrann ved bensinpumpene på Herbergåsen. I tillegg bidro brannvesenet i forbindelse med forurensningene fra Elvekongen da båten sank i slusa i januar.

DRAMA: Denne bilbrannen nær bensinpumpene kunne blitt veldig dramatisk. Foto: Ravi Johansen Dhanjal

Brannvesenet rykker ikke bare ut på branner. De har en stor mengde oppdrag av ulike slag, med alt fra heisstopp og dyreoppdrag til alvorlige hendelser. På lista over oppdrag kan vi lese at de har vært på 41 trafikkulykker i 2021, en av dem ble en dødsulykke.

På landssnittet

Aspås forteller at brannstatistikken i Nes ikke skiller seg nevneverdig ut fra de andre kommunene på Øvre Romerike eller fra den generelle statistikken på landsbasis.

– For oss i brannvesenet er det viktig å jobbe forebyggende gjennom god informasjon og veiledning, sier hun. Og peker på at feierne i selskapet er en viktig ressurs som fører tilsyn med mange av boligenes fyringsanlegg, samt bidrar med informasjon.

Les også
Espeland returnerte koronastøtten: – Det viste seg at vi fikk et rekordår

– Vårt generelle inntrykk er at nesbuene er flinke til å ta vare på egen brannsikkerhet, og at de fleste har fungerende brannvarsling i sin bolig, sier Aspås.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mer utsatt

Basert på den nasjonale brannstatistikker, peker Aspås på at enkelte grupper er mer utsatt for brann enn andre. De omtales som risikoutsatte grupper.

– Dette er et vesentlig satsingsområde for oss, sier hun. Tre av fire personer som omkommer i brann finner de i disse risikoutsatte gruppene. Ni av ti omkommer i eget hjem.

MANGE OPPDRAG: ØRB i Nes hadde en økning på 16 prosent på antall oppdrag i 2021. Foto: Erik Røseid

– De risikoutsatte gruppene består av mennesker som av ulike årsaker har større sannsynlighet for å forårsake brann eller begrenset evne til å forebygge, oppdage, varsle eller slokke brann og redde seg selv, påpeker Aspås.

Unødvendige utrykninger

Godt og vel en tredjedel av utrykningene i fjor gikk til automatiske brannalarmer som ikke var reelle branner. 140 slike utrykninger i fjor var nær en dobling fra 2020.

Les også
Kristoffer og Christian fra Årnes tok i mot prisen for «Årets navn» i VG

– Økningen har ingen åpenbar forklaring, men vi vil forsøke å analysere årsakene nærmere. Å jobbe med å få ned antallet unødvendige alarmer er viktig for oss av flere grunner, sier Aspås. Unødig ressursbruk er en ting, den gir økt belastning på mannskapene, og det er også en viss risiko å kjøre utrykning. Hun peker videre på at gjentatte automatiske alarmer i for eksempel en boligblokk kan føre til at folk slutter å reagere på alarmene.

Ofte matlaging

– Vi jobber derfor med å følge opp gjengangere og nye kunder med informasjon og veiledning, sier hun, og minner om at det er viktig å ha gode rutiner om alarmene skulle gå. Det er også viktig å kjenne til brannvarslingsanleggenes sensitivitet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Matlaging er den store årsaken til falske alarmer, så bruk av kjøkkenventilator er meget viktig, sier Aspås. Og legger til at den må holdes ren, og at det er viktig å holde seg ved grytene når man lager mat.