Tolv flere permitterte søkte om dagpenger siden torsdag

Fra torsdag til søndag forrige uke mottok Nav tolv søknader om dagpenger under permittering i Nes. De mottok 3016 søknader på landsbasis i tilsvarende periode.

NAV: 14,2 prosent av arbeidsstyrken i Nes har søkt om dagpenger siden 9. mars. Foto: Berit Roald

I forrige uke kom det inn 31 søknader om dagpenger fra permitterte i Nes.

Til sammen fra Nes har Nav fått inn 1649 slike søknader siden 9. mars, uken da tiltakene for å begrense smittespredningen av koronaviruset ble innført.

Det er en andel som utgjør 14,2 prosent av arbeidsstyrken i kommunen.

I tilsvarende periode har 13,0 prosent av arbeidsstyrken i Viken fylke sendt inn søknad om dagpenger under permittering.

Nes ligger da 1,2 prosentpoeng over Viken.

Over hele landet er det kommet totalt 372 290 søknader siden 9. mars, som tilsvarer 13,3 prosent av den samlede arbeidsstyrken i Norge.

Tallene er samlet inn av Nav og publiseres hver ukedag på deres nettside.