ÆRESBEVISNING: Steinar Stenersen er tildelt Lions høyeste utmerkelse.

Tildelt Lions høyeste utmerkelse

Steinar Stenersen er tildelt Melvin Jones Fellow ærespris.

På klubbens medlemsmøte i juni ble Steinar Stenersen overrakt Lions høyeste utmerkelse av president Hans Olav Rode-Hæhre.

I en melding fra den lokale klubben opplyses det at Stenersen startet i Lions Club Årnes 1. juli 2004, og i 2023 har han 19 års medlemskap.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han har vært president og sekretær i klubben og redaktør for Se & Brøl. Utover dette har han vært aktiv i Nes Ski, Elvekongen og matutlevering fra Nes sykehjem til hjemmeboende i Nes.

1000 timer i Elvekongen

Stenersen har i år 30 årsjubileum når det gjelder engasjement for MS Elvekongen. Han var i 1992 i Nord- Norge og besiktiget båten som i 1993 kom til Årnes og fikk navnet MS Elvekongen. Siden den gang har han blitt tilkalt når det har vært utfordringer med båten. Etter hvert ble han kaptein Alvin Mikalsens høyre hånd, og de siste fem seks årene har han vært båtens kaptein.

Stenersen utfører også alle de små tingene som gjør at motor og øvrig utstyr fungerer. Arbeidet med å heve båten og få motor i gang og båten i drift igjen etter at den sank i Svanfoss ble ledet av Stenersen. Det antydes at han har arbeidet mer enn 1000 timer i båten for at den skulle bli seilingsklar sommeren 2022.

Mange jern i ilden

I meldingen fra Lions Club Årnes opplyses det at Stenersen er en mann med mange jern i ilden. I en årrekke har han vært fast medlem av U19-gjengen som stiller opp i Nes ski- og sykkelanlegg hver onsdag for å utføre alt fra vedlikehold til større prosjekter. Han er også fast frivillig under store og små mesterskap i anlegget.

Melvin Jones Fellow ærespris er oppkalt etter Melvin Jones, som grunnla Lions-bevegelsen i 1917, og er bevegelsens høyeste æresbevisning. Den skal ifølge statuttene tildeles en person som har vist stor innsats for humanitært arbeid.

En klubb som ønsker å hedre et fortjent klubbmedlem eller annen person kan tildele personen denne prisen.