SKUTT I NES: Et villsvin ble torsdag skutt nær Seterstøa. Det var et av flere villsvin som er observert i dette området den siste tiden. Dyret var heldigvis friskt, men villsvin er uønsket i norsk fauna. (Bildet er av et annet villsvin som ble felt i Nes i fjor)

Villsvin skutt nær Seterstøa – Afrikansk svinepest er en reell trussel også for oss

I Sverige, cirka 20 mil fra grensen, er det nå verifisert afrikansk svinepest blant villsvin. – Dette er veldig aktuelt også for oss i våre områder, fastslår viltnemndleder Olav Mæhlum.

Viltnemndlederen i Nes underbygger årsaken til at risikoen for at villsvin skal bringe med seg svinepest inn i våre områder betegnes som reell.

– Afrikansk svinepest er nå nylig blitt verifisert blant villsvin i Sverige cirka 20 mil fra grensen mot Kongsvinger. Det er observert flere villsvin i Seterstøa-området den siste tiden, og torsdag sist uke ble det også skutt et villsvin i det området. Det var heldigvis friskt. Men denne svinepesten er uansett en reell trussel også for oss, sier Mæhlum.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dreper 90 prosent

Han har tidligere gått ut i Raumnes og advart mot at mange villsvin kan finne vegen inn i Norge fra svenske områder. Ifølge Statskog ble villsvinbestanden i Sverige i 2019 anslått til rundt 300 000 dyr, og bestanden har vokst siden den gang. I Norge er villsvin uønsket i faunaen. Derfor er det åpen jakt på dyret gjennom hele året, bortsett fra på sugger med diende unger.

SYKT SVIN: Erik Ågren, assisterende statsveterinær SVA og Emil Wikström-Lassa, doktorgradsstudent SVA, tar her prøver av et villsvinkadaver funnet i et skogsområde i Västmanland utenfor Fagersta tidligere i september.

Afrikansk svinepest betegnes som en svært alvorlig, smittsom virussykdom. Syke villsvin kan bringe smitten videre til griser. Sykdommen viser seg med høy feber, sterkt nedsatt allmenntilstand, rød misfaring og blødninger i huden. De fleste smittede dyr dør av sykdommen.

– Smitten er veldig farlig, for den dreper rundt 90 prosent av villsvin og griser. Dette kan bli et kjempeproblem hvis vi ikke er forsiktige nok. Inntil sist torsdag ble det funnet rundt 30 svin som var døde av afrikansk svinepest i Sverige, forteller Mæhlum.

Video av et villsvin ved Blakervegen i Nes for et års tid siden:

Nyttig møte

Nes kommunes utvalg for fisk og vilt er så heldige å ha et medlem fra mattilsynet i rekkene. I siste møte fikk medlemmene nyttig informasjon om situasjonen.

– Vald- og jaktledere i Nes var også til stede på møtet, forteller viltnemndlederen.

Mattilsynet følger situasjonen nøye og har tett kontakt med svenske veterinærmyndigheter. Tilsynet utbetaler nå en godtgjørelse på 3000 kroner til dem som melder fra om syke og selvdøde villsvin.

Forholdsregler

Tilsynet understreker at om man finner et sykt eller dødt villsvin, er det viktig å ta spesielle forholdsregler. Dyret kan være pestsmittet. Man må så snart som mulig skifte klær og fottøy, og så pakke klær, fottøy og annet utstyr som har vært i kontakt med dyret, i to lag med tette plastposer. Så gjelder det å ikke åpne posene før man er på et sted hvor man kan vaske eller desinfisere innholdet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er også en forholdsregel at klær og fottøy som har blitt brukt under jakt, ikke skal komme i kontakt med svin. Elgjakta er i gang, og tilsynet har egne råd og vink til jegerne om renhold og desinfisering av alt fra våpen, kikkerter, slakteredskaper og annet utstyr.

Som nevnt er det observert flere villsvin i Seterstøa-området den siste tiden.

– Det gjør dette brennaktuelt. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå smittespredning, understreker Mæhlum.

Forbud mot det meste

Mattilsynet opplyser at dersom det blir påvist smitte av afrikansk svinepest hos villsvin eller tamme svin i Norge, kan det bli aktuelt å innføre en såkalt infisert sone, noe svenskene har gjort. I Sverige har myndighetene nå innført strenge restriksjoner i et stort område i Midt-Sverige etter oppdagelse av afrikansk svinepest.

– Det dreier seg om et område tilsvarende 6 x 4 mil, sier Mæhlum.

SER GRUNN TIL Å ADVARE: Viltnemndleder Olav Mæhlum betegner denne situasjonen som brennaktuell også for Nes.

Tiltakene i en slik sone er veldig inngripende, og de omfatter ikke bare svineprodusenter, men allmennheten generelt.

I en slik sone vil det bli forbud mot all jakt, bærplukking, soppsanking, alle typer skogbruk, skogsturer, bading utenfor offentlig badeplass, ridning, orientering og andre friluftsaktiviteter.

– Dette er viktig for å få oversikt over smitten i området. Om tiltakene settes i verk, kan de blir langvarige, opptil flere år, konstaterer Mattilsynet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Smitter kun svin

Veterinærinstituttet opplyser at svinepest kun smitter dyr innenfor svinefamilien, men smitten kan spres videre av mennesker.

Viltnemndlederen i Nes understreker at det viktig å være føre var i en slik situasjon.

Mattilsynet betegner gjerder for utegris som et viktig tiltak for å hindre at villsvin smitter tamme griser. Det handler om å unngå all kontakt, både direkte og indirekte. Tilsynet anbefaler høye nok gjerder til at villsvin ikke kan hoppe over, og gjerne doble gjerder på utearealet.

FOLBERGVEGEN: Dette villsvinet ble for drøye tre år siden fotografert i nattemørket ved Folbergvegen nær Seterstøavegen.

.