ÅTTE MÅL STORT: Dette bildet viser det aktuelle tomtearealet inntil Svarverudvegen og Skogrovegen på Svarverud. Foto: John Arne Paulsen

Svarverud-salg rett over påske

Med en klar føring om at det skal bygges småhus, vedtok Nes-politikerne å selge barnehagetomtene på Svarverud.

Et enstemmig formannskap støttet tirsdag rådmannens innstilling og vedtok salg av det åtte mål store, tidligere barnehageområdet ved Svarverudvegen og Skogrovegen på Svarverud.

VEDTAKET:

Kommunedirektørens innstilling:

• Formannskapet vil se positivt på at det startes en reguleringsplanprosess med hensikt om å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse på eiendommene Svarverudvegen 109, gnr. 168 bnr. 328 og Skogrovegen 1 A og 1B, del av gnr. 168 bnr. 60 og 309.

Innstillingen ble tirsdag vedtatt av et enstemmig formannskap.

Tove Nyhus (Frp) fastslo at hun var veldig glad for at det endelig skjer noe i denne saken.

– På tredje året

– Det er snart et år siden vi vedtok at denne kommunale tomta skal selges. Vi er vel på tredje året nå siden barnehagene ble lagt ned, og byggene har stått tomme siden. Jeg håper at dette vedtaket åpner for at vi kan sette i gang en salgsprosess raskt, sa hun.

Nyhus la til at føringene om småhusbebyggelse bør tilsi at kommunen kan få en hyggelig pris for eiendommen.

Opptatt av framdrift

Erlend Helle (Ap) sa seg enig. Han ba kommunedirektøren redegjøre for videre framdrift.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Dette har stått tomt lenge. Vi skal starte en regulering, men når ser vi for oss helt konkret at en reell salgsprosess er gjennomført? spurte Helle.

Kommunedirektør Jon Sverre Bråten understreket først at det ikke er Nes kommune som skal regulere, men at det uansett er snakk om salg så raskt som mulig.

RASK SALGSPROSESS: Kommunalsjef Elisabet Frøyland (t.v.) ser for seg en rask salgsprosess på Svarverud. Til høyre ordfører Grete Sjøli. Foto: Skjermdump fra tirsdagens formannskapsmøte

Kommunalsjef Elisabet Frøyland opplyste at det jobbes med salgsprospektet og forsikret at det ikke vil ta så lang tid før dette er ute på markedet.

– Rett over påske

– Her er det forberedt for salg. Nå skal det gjennomføres en ny verdivurdering på bakgrunn av dette vedtaket. Jeg vil anta at salget skjer i løpet av en fire ukers tid, altså rett over påske. Jeg tror ikke det blir så veldig galt, sa hun.

Odd Hagen (KrF) leverte et tilleggsforslag som ville innebære alternativ bruk av deler av tomtearealet. Han viste til at Nes eldreråd jobber med kvalitetsreformen «Leve hele livet», der man ser for seg samlingspunkter der folk over 65 år kan samles og ha forskjellige aktiviteter.

Rent salg

– Da trenger vi et sted der dette kan skje. Jeg ber om en vurdering rundt om deler av dette tomtearealet på Svarverud kan brukes til å etablere et slikt sted, sa han, blant annet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han fikk ingen av de øvrige partiene med seg på det.

Tove Nyhus (Frp) forsikret at også hennes parti støtter «Leve hele livet».

– Men jeg tenker at det er så mange lokaliteter og muligheter på Årnes at jeg ikke ønsker å sette disse to prosjektene opp mot hverandre. Her bør vi gå for et rent salg, sa Nyhus.

– Fin balanse

Sånn blir det. Kjell Jevne (H) la til litt ros til kommunedirektøren for prosessen.

– Det er alltid vanskelig for en kommune å være åpen om salgsprosesser og verdier. Her føler jeg kommunedirektøren har funnet en fin balanse gjennom det å gi signaler til en potensiell kjøper uten å ødelegge prisen, sa han.

Hagens tilleggsforslag fikk kun hans egen stemme. Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Denne saken skal ikke videre til kommunestyret.