annonse

Susan gle­der seg til årets ju­le­kon­ser­t

Ju­le­kon­sert
Ju­le­kon­sert: Su­san Del­bekk Johansen (mid­ten) in­vi­te­rer til ju­le­kon­sert i Årnes kir­ke sam­men med Ma­ren Hall­berg Sol­haug (t.v.) og Hå­kon Steins­holt. Kan­tor i År­nes kir­ke, Tone Ås­heim Henriksen (bak) ak­kom­pag­ne­rer på pia­no. Beg­ge (Foto: Tommy Simon Norum)
Av­slap­pen­de kon­sert
Av­slap­pen­de kon­sert: Ons­dag først­kom­men­de in­vi­te­rer de fire til en in­tim og av­slap­pen­de kon­sert tid­lig i de­sem­ber. (Foto: Tommy Simon Norum)

Su­san Del­bekk Johansen har bak­grunn fra Mu­sikk­tea­ter­høy­sko­len, og ons­dag in­vi­te­rer hun til ju­le­kon­ser­ten «Tid­lig i de­sem­ber» i År­nes kir­ke.

Tommy Simon Norum

– Jeg var fer­dig på Mu­sikk­tea­ter­høy­sko­len i Oslo i fjor, og had­de lyst til å finne på noe i hjem­byg­da, sier Su­san Del­bekk Johansen fra Fjell­fo­ten, som sam­men med Ma­ren Hall­berg Sol­haug, Hå­kon Steins­holt og kan­tor i År­nes kir­ke Tone Ås­heim Henriksen, in­vi­te­rer til ju­le­kon­sert i År­nes kir­ke først­kom­men­de ons­dag.

– Ma­ren og Hå­kon er to gode ven­ner, og med oss har vi Tone som jeg har spilt sam­men med til jul de fire sis­te jul­af­te­ne­ne, for­tel­ler Del­bekk Johansen.

God blan­ding

Det var et­ter opptredenene på jul­af­ten at ide­en om å lage noe mer kom på bor­det.

– Vi har tenkt at vi skal fram­fø­re san­ger vi li­ker, og san­ger som vi tror at pub­li­kum li­ker. Det blir en god blan­ding av tra­di­sjo­nelt og litt ny­ere som vi sy­nes er kult, sier Del­bekk Johansen, som i feb­ruar også gjes­ter Kul­tur­ka­fe­en der hun skal fram­fø­re lå­ter fra mu­si­kal og pop-sjan­ge­ren.

Solo, duo og trio

Un­der ju­le­kon­ser­ten i År­nes kir­ke kan det fris­tes både med solo, duo og trio-lå­ter, alle med et va­ri­ert opp­sett.

Av­slap­pen­de kon­sert
Av­slap­pen­de kon­sert: Ons­dag først­kom­men­de in­vi­te­rer de fire til en in­tim og av­slap­pen­de kon­sert tid­lig i de­sem­ber. Foto: Tommy Simon Norum

– Av lå­te­ne blir det blant and­re «Rom­juls­drøm», «Mitt hjer­te all­tid van­ker», «Have Your­self a Mer­ry Little Christ­mas» og «God jul igjen» av No. 4, sier Del­bekk Johansen, som for ti­den job­ber som show­ar­tist for Sun Wing, mens Ma­ren og Hå­kon er fri­lans-ar­tis­ter i Oslo.

– Vi har er­fa­ring med ju­le­kon­ser­ter fra sko­len, og hå­per at det blir an av­slap­pet og in­tim kveld. Vi gle­der oss, sier Del­bekk Johansen, som hå­per at man­ge tar tu­ren for å få med seg kon­ser­ten.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse