HAR RUSSISK/FINSK BLOD: Dette er den mye omtalte Elgåulven da den i 2014 ble bedøvet for å bli flyttet til et nytt og antatt godt egnet område for den. Nå skal den være i et revir som går inn i Nes.

– Elgåulven er i grenserevir til Nes

Rovdata opererer med et nytt ulverevir, Deisjø, som er delvis inne i Nes. Der skal det yngles.

– Det er der «superulven» holder til, sier Olav Mæhlum, leder av viltnemnda og utvalg for fisk og vilt i Nes.

Les også
Blottet seg inne på Coop Mega

Med superulven mener han den mye omtalte, genetisk viktige Elgå-ulven som forvaltningen legger forholdene best mulig til rette for i Norge fordi den har finsk/russisk blod i årene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Revir overlapper hverandre

Ulvestammen er preget av innavl, og forskerne mener at Elgå-ulven kan tilføre nye gener til bestanden i våre områder.

Ifølge Mæhlum holder «superulven» til i Deisjøreviret, som er nytt og strekker seg omtrent fra Mysen i sør og helt inn i sørøstre del av Nes. Rovdatas kartoversikt viser at fire ulverevirer overlapper/ går inn i hverandre. Dette er Deisjø, Mangen, Sotsjøen og Svarthus som fortsatt er inne på Rovdatas kartoversikt.

ROVDATAS NYESTE OVERSIKT: Se hele kartet inne i artikkelen.

– Det er interessant å merke seg at både Svarthus- og Aurskog-reviret fortsatt er inne på kartet. Det betyr at de ikke klarte å ta ut hele Aurskog-flokken i fjor, og at de kalkulerer med at det fortsatt er dyr igjen i Svarthus-reviret, sier Mæhlum.

Les også
– Vi skal slå et slag for blomsterengene

To ulver i Svarthus-flokken ble skutt i vinter i den tro at de tilhørte Aurskog-flokken, som det var bestemt å ta ut i sin helhet. Sist uke ble det for øvrig observert to dyr som man antok var ulv i Svarthus-området i Nes.

Ulvejakta kommende vinter

Rovviltnemnda i region 4, som innlemmer Nes, har foreslått å ta ut Mangen-flokken og Rømskog-flokken i kommende vinters kvotejakt. Viltnemndleder Mæhlum tror det er større sjanse for at den jakta blir gjennomført nå, etter valget, der Ap og Sp nå danner regjering. Som kjent vil Sp at det skal skytes flere ulver i Norge.

– Det blir spennende å se hvordan de håndterer dette etter regjeringsskiftet. jeg tror ikke Sp gir seg på dette, noe som vil gjøre det lettere å få gjennomført de vedtakene som blir fattet i rovviltnemndene, sier Mæhlum.

Les også
Her blir ulven fanget på kamera: – Nes har landets tetteste ulvebestand