HELGEARBEID: I forbindelse med modernisering av Kongsvingerbanen varsler Bane NOR at det vil bli gjennomført støyende arbeid i helger og på helligdager i mai.

Støyende arbeid og full stans i togtrafikken

Bane NOR varsler om støyende arbeider på Rånåsfoss stasjon helger og helligdager i mai.

Bane NOR moderniserer Kongsvingerbanen. I den forbindelse vil det foregå arbeider på Rånåsfoss stasjon på Kristi himmelfartsdag, søndag 21. mai og pinsehelga fra lørdag morgen til mandag kveld.

Naboer for SMS

I varselet, som er sendt Nes kommune, kommuneoverlegen og nødetatene heter det at arbeidene utføres av Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må også påregnes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Berørte naboer skal få tilsendt støyvarsel pr. SMS.

Arbeidene omfatter forberedende arbeider innfor bytte av sporveksel 2 Rånåsfoss stasjon.

Full stans

Bane NOR forklarer hvorfor arbeidet må foregå i helgene slik:

Ved arbeider på, eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig kunder blir berørt.