NES-NATUR: Mange som velger askespredning vil ha asken spredt utover vann. Dette er et illustrasjonsbilde fra et skogsvann i Nes.

Stadig flere søknader om askespredning, men liten interesse i Nes

Alternativet askespredning i stedet for begravelse kan benyttes i Nes kommune.

I løpet av 2022 ga Statsforvalteren 581 tillatelser til askespredning i Oslo og Viken. Dette er en klar økning fra året før.

I vårt fylke gis det tillatelse til askespredning, for eksempel i øde skogsområder, i marka eller sjøen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Statsforvalteren om tillatelse.

Alternativ til grav

Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske hvis det blir dokumentert at avdøde ønsket dette. Foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter avdøde barn under 18 år.

Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det er verdt å merke seg at det ikke er mulig å få navn og data på et gravminne dersom du velger askespredning.

Flere ønsker det

Statsforvalteren forteller at det har vært en økning i antall søknader og henvendelser som gjelder askespredning. Sakene fordeler seg mellom å gi tillatelse til å spre aske for vinden i skog og mark, og til å spre den i vinden i sjøen. Det er flest søknader om å spre asken over vann.

Tabell – Askespredning i Oslo og Viken
ÅrTillatelserGodkjent på forhåndAnnetInnkomne saker
20223572240581
202130115449509
202027420229513

Sjelden i Nes

Foreløpig er det få nesbuer som ønsker askespredning. Kirkeverge i Nes, Ingrid Marie Auke, opplyser at det er sjelden dette alternativet velges her i Nes.

– I snitt er det omtrent maksimum én i året, opplyser hun.

SJELDEN I NES: Henvendelser om askespredning som alternativ til gravlegging kommer sjelden i vår kommune, sier Inger Marie Auke, kirkeverge i Nes.

Hun forteller at kirken i Nes i slike tilfeller får informasjon i form av et begjæringsskjema når dødsfallet har funnet sted.

– Da går prosessen videre etter seremoni, og i den prosessen er ikke vi involvert, sier Auke.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

FAKTABOKS: Sted for askespredning:

Det er laget retningslinjer om hvor asken kan tillates spredt:

• For det første kan det åpnes for askespredning i elver, vassdrag og øvrig ferskvann i områder med et tilstrekkelig øde preg. Dersom bruken av et område er underlagt særskilte restriksjoner etter for eksempel lov om naturvern, vil dette kunne legges vekt på i behandlingen av en søknad om askespredning.

• For det andre behøver man ved spredning i sjøen ikke stille krav om at det skal skje «utaskjærs». Askespredning kan også tillates i fjorder. Tillatelse til spredning bør likevel ikke gis dersom det er svært mye fritidstrafikk i området, eller det er strender eller mye bebyggelse i området.

Departementet er kjent med at det har utviklet seg en praksis med at urner av lett oppløselig materiale senkes i sjøen, framfor at asken spres utover. Departementet ser at dette på mange måter kan være en hensiktsmessig løsning og vil likestille dette med «spredning av aske».

Når det gjelder spredning over land, er det områdets karakter heller enn antall meter over havet som bør være avgjørende for om det kan tillates askespredning.

Det framheves at spredning bare bør tillates i områder som ikke er bebygd, og der området har et øde preg. Det bør også legges vekt på om forholdene ligger til rette for at asken kan tas opp i naturens kretsløp.

Asken kan spres i øde skogsområder. Man bør imidlertid unngå å gi tillatelse til spredning i populære utfartsområder.

Kilde: Regjeringen

Klare regler

Myndighetene bemerker at det ikke er anledning til å dele asken ved at den spres på ulike steder, eller ved at en del gravlegges mens en annen del spres for vinden.

Dersom avdøde ikke hadde søkt om askespredning, kan den som sørger for gravferden, søke om å få spre avdødes aske dersom det sannsynliggjøres at avdøde ønsket dette.