annonse

Solid budsjettsprekk

Merforbruk og utgiftsøkning
Merforbruk og utgiftsøkning: Rådmann Jon Sverre Bråthen og økonomisjef Gyrid Slettengen tror merforbruket for 2018 ender på rundt 30 millioner kroner. (Foto: Jan Erik Hæhre)
: (Foto: )
Revidert budsjett

Nes kommunes utgifter har vokst kraftig i løpet av 2018. Det viser oversikten i rådmannens reviderte budsjettforslag.

Jan Erik Hæhre

Det skiller godt og vel 100 millioner kroner fra vedtatt budsjett for 2018 (vedtatt i desember 2017) til budsjettforslaget som politikerne vedtok for 2019 (vedtatt i desember 2018). Selv om det siste var et budsjett alle politikerne visste ville bli betydelig endret med rådmannens reviderte budsjettforslag, som ble lagt fram tirsdag, så viser det at utgiftene i Nes kommune er i kraftig vekst.

106 millioner kroner skiller de to forslagene. Med rådmannens forslag til revidert budsjett for 2019, er summen redusert med 50 millioner kroner.

Lønn og økte priser

Noe av veksten kan selvsagt forklares med økte lønnsutgifter og prisøkninger. Men det er langt fra hele økningen.

– Rådmannens opprinnelige budsjettforslag var en ren framskriving av driften, inkludert en rekke politiske vedtak i 2018, forteller økonomisjef Gyrid Slettengen om veksten.

Det er med andre ord fattet en rekke politiske vedtak som har bidratt til den kraftige veksten i utgiftene, en vekst Nes kommune ikke har hatt evnen til å håndtere.

Merforbruk

For 2018 hadde kommunestyret budsjettert med et resultat på 21 millioner kroner i pluss. Resultatet blir langt fra budsjett. Det ender trolig på et merforbruk, eller underskudd, i størrelsesorden 30 millioner kroner. Avviket er dermed på mer enn 50 millioner kroner.

I tillegg til de nevnte årsakene, er det også merforbruk i noen tjenesteområder, utgifter det er vanskelig å budsjettere med. Økonomisjefen peker dessuten på at lønnsreservene avsatt for 2018 var i snaueste laget.

– Det var satt av bare ti millioner kroner, sier hun. For 2019 er denne potten økt betydelig.

Store tall

Det er ulik grad av vekst i de ulike tjenesteområdene. For oppvekst og utdanning har utgiftene i løpet av 2018 økt med over 40 millioner kroner. I revidert budsjett er kuttet ti millioner kroner.

Helse og velferd hadde et budsjett for 2018 på 398,2 millioner, som i løpet av året har økt til 426,9 millioner. Dette må reduseres til 404,8 millioner kroner i revidert budsjett.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse