annonse

Solenergi gir strøm til meieri og fjøs

Startet med stolte kuer
Startet med stolte kuer: Da Hans Arild Grøndahl så gleden i øynene til kuer som fikk gå sammen med kalvene sine, startet en omfattende prosess med omlegging til økologisk drift med dyrevelferd i fokus. Alle (Foto: Lisbet bekkeli Amundsen)
Biofyr
Biofyr: Et biofyringsanlegg sørger for oppvarming og varmt vann til meieriet via vedfyring og solfangere på taket på gårdsmeieriet.
Sentralen
Sentralen: I et teknisk rom i fjøset sørger 13 omformere for å omdanne likestrøm til vekselstrøm. Gjennom en app kan Hans Arild Grøndahl til en hver tid følge med på hvor mye strøm som produseres.
Solcelletak
Solcelletak: Hans Arild Grøndahl inviterer til offisiell åpning av solcelleanlegget 30. mars.

Når sola skinner på låvetaket på Grøndalen gård, gir det nok energi til å dekke et års strøm- forbruk på gården. Et forbilde for et framtidsrettet og bærekraftig landbruk, mener fylkeslandbruksdirektøren.

Lisbet Bekkeli Amundsen

Landbruk

Stolt, frisk og omtenksom er kjerneverdiene for den økologiske gården på Auli.

- Stolt fordi kuene får være stolte mødre for sine kalver, vi er stolte bønder, og stolte kokker over hele landet setter Nýr på menyen. Frisk handler om friske dyr, mennesker og natur, og omtenksom fordi vi har omtanke for dyr, mennesker og naturen. Alt dette handler om dyrevelferd, økologi, bærekraft og riktig utnyttelse av egne ressurser. Vi ønsker hele tida å bli bedre på det, sier Hans Arild Grøndahl.

Kulykke

Da han første gang lot kalven få gå sammen med kumora, så han et glimt i kuøynene som sa ham at kua var lykkelig. Dette ville han bygge videre på.

Grøndalen Gård er en gammel gård, som har vært i samme slekt siden 1600-tallet. Grøndahl og Anne Birte Olsen tok over gården i 1983. Siden den gang har det skjedd store endringer på gården, som omlegging til økologisk korn- og mjølkeproduksjon, det er bygget nytt løsdriftsfjøs, og i 2013 sto ny bygning med meieri ferdig på gården.

Framtidas energi

I november i fjor ble solcelle- anlegget koblet på. Hele låvetaket mot sørøst er dekket med CIGS-solceller. 550 kvadratmeter solcelletak har en effekt på 70 KwP (kilowatt-peak) og skal produsere 65 000 kilowatt timer i året. Dette er nok til å dekke strømbehovet til drifts- bygningene på gården.

- Hver solcelle er på litt over en kvadratmeter. I Norge har vi en utfordring med snø, og sol- cellene skal helst ikke brekke. Her er det derfor brukt et helt nytt monteringssystem tilpasset norske forhold, sier Grøndahl.

Han opplyser at solcellene er produsert i Japan og at noe av grunnstoffet kommer fra mobiltelefoner.

- I perioder hvor det blir produsert for mye strøm, leverer jeg strøm ut på Hafslunds nett og får betalt spotpris, sier han og forteller at han etter hvert håper å kunne lagre overskuddsstrøm på batterier.

Støttet av Enova

Solcelleanlegget på Grøndalen gård har en prislapp på nærmere to millioner kroner, men med 47 prosent støtte fra Enova, som for øvrig kaller anlegget innovativt og spennende, ble investeringen for bonden på Auli på litt over en million kroner. Til gjengjeld skal Enova bruke anlegget her til forskning. I tillegg skal forskningsparken på Kjeller bruke anlegget til å forske på forskjellene mellom standard solceller og den løsningen som er valgt på Grøndalen.

- På sikt er jeg helt overbevist om at strømprisene vil øke, og da vil regnestykket for meg bli bedre. Dette vil i alle fall gjelde for neste generasjon, sier han og påpeker at alt han gjør av utvikling på gården er merke- varebygging for gården og Nýr.

Spydspisser

Fylkeslandbruksdirektør i Oslo og Akershus, Morten Ingvaldsen, deltar på den offisielle åpningen av solcelleanlegget i slutten av måneden. Han kaller arbeidet som gjøres på Grøndalen gård for banebrytende, og han beskriver eierne som spydspisser for et bærekraftig økologisk landbruk.

- De bygger på kvalitet utover de minstekravene som er, og det er slik det skal fungere. Her kan dyrene gå mer ute enn det stilles krav til, og ku og kalv går lenger sammen enn kravene tilsier. Arbeidet som gjøres her er banebrytende og de er spydspisser for å utvikle både det konvensjonelle og økologiske landbruket, sier han og viser blant annet til at foredlingsvirksomheten på gården, med eget meieri for produksjon av Nýr, er innovativt.

- Eierne bygger sten på sten, og det de gjør nå er et nytt grep i tråd med det de har gjort tidligere. De går igjen nye veger. De gjør det av eget initiativ og legger til et nytt element som ytterligere forsterker bærekraften. I framtida vil det være behov for å se på nye måter å nyttiggjøre seg solenergi på, og Grøndalen gård bidrar til å vise veg, sier Ingvaldsen.

Arbeidet som gjøres her er banebrytende og de er spydspisser for å utvikle både det konvensjonelle og økologiske landbruket.

Fylkeslandbruksdirektør Morten Ingvaldsen

annonse