HØY VANNFØRING: De små og mellomstore vassdragene flommer over sine bredder etter helgens snøsmelting og regn.

Snøsmelting og regn gir høy vannføring: Dette sier ekspertene om vårflommen

Glomma vil få økt vannføring utover i uka. Men det er ikke snakk om vårflom ennå.

– Jeg tror ikke det er grunn til å være veldig bekymret for Vorma og Glomma ennå. Det er de små og mellomstore vassdragene som har hatt litt trykk nå, sier Kristian Nordtun, vakthavende hydrolog i NVE (Norges vassdrags og energidirektorat).

Han forklarer at det stort sett er snøsmelting i de lavereliggende områdene sammen med nedbør som har gitt økt vannføring i helga. Han opplyser at det er for tidlig for vårflom i Vorma og Glomma, men økning av vannføring vil det bli.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Økt nedbør var hovedårsaken til at det ble lagt ut gult varsel om flomfare for deler av Østlandet før helga. Dette varselet vil ifølge Nordtun ikke gjelde Glomma og Vorma i første omgang. Han forklarer at snøsmeltingen i fjellet vil ta litt lenger tid.

Ikke fare for stor flom

– Når det gjelder spørsmål om vårflom, er det heldig at snøsmeltingen kommer litt i bølger, sier han.

GLOMMA: NVE følger nøye med på situasjonen i Glomma, men foreløpig er det ikke snakk om vårflom i vassdraget.

Nordtun mener utsikten for vårflom er ganske på det gjennomsnittlige, men mange faktorer spiller inn.

– Vi kan få et kjempesammenfall av nedbør og varme. Da blir det stor flom uansett, sier han.

NVE har imidlertid sluttet å publisere 14-dagersvarsler og varsler nå for maks tre dager i forvegen.

– I de tre nærmeste varslingsdøgnene nå er det ikke fare for stor flom i Vorma og Glomma, men situasjonen kan forandre seg. Vi følger med på situasjonen, sier han.

Kontinuerlig vakt

Glommens og Laagens Brukseierforening, interesseorganisasjonen for vannkraftprodusentene i Glommavassdraget, følger også situasjonen nøye. Det samme gjør Akershus Energi.

– Utsiktene for den kommende uka er veldig bra. Det smelter unna en del snø uten at det blir dramatisk flom av det, sier Hans Kristian Udenæs, hydrolog i GLB.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han opplyser at foreningen har kontinuerlig vakt i Glomma og Laagen, og han forklarer at Glomma i vårt område har ganske stor vannføring nå etter smelting av snø i lavlandet og regn.

– Men vi skal ikke langt opp i Glomma før det er normal liten vannføring. Ovenfor Flisa er ikke Glomma spesielt stor for årstiden, sier han.

Klare for det som måtte komme

Tom Flattum, ansvarlig for vannkraftsituasjonen i Akershus Energi, opplyser at det er varslet litt økt vannføring i Glomma den nærmeste uka og at den vil gå opp mot en foreløpig flomtopp. For å kunne si noe om vårflommen, må vi imidlertid lenger ut på våren.

– Vi kan ikke spå om hvordan dette vil utarte seg og må bare følge nøye med. Men vi er klare for det som måtte komme av vannmengder, sier han.

Vårflom-definisjon

Vakthavende hydrolog Per Alve Glad ved varslingstjenesten hos NVE uttalte til NTB før helga at selv om det er lokale flomvarsel på vårparten, er det ikke nødvendigvis vårflom.

NVE opplyser at vårflom hovedsakelig skyldes smelting av snø. Der det har vært mye snø gjennom vinteren, kan mye snø smelte i løpet av få dager og føre til at vannføringen i elver og bekker kan øke til det mangedobbelte. Vårflom inntreffer som oftest i mai – juni. Men i elver som kommer fra lavereliggende områder i indre strøk, kan vårflommen komme allerede i april. Inntreffer vårflommen sent, som typisk i Nord-Norge, kan den også omtales som snøsmelteflom.