SMITTE: Et smitteutbrudd på Årnes skole gjør at elevene her må teste seg flere ganger i uka den neste måneden. Foto: Heidi Wexels Riser

Smitteboom i skolen – nå skal elever ved disse skolene massetestes

1200 elever ved tre Nes-skoler må nå testes to ganger i uken.

Spesielt ved tre skoler i Nes er smittetrykket nå så høyt at kommuneledelsen har bestemt at alle elevene må teste seg to ganger i uken.

Elevene ved Årnes skole, Neskollen skole og Runni ungdomsskole må i de neste fire ukene teste seg hver tirsdag og torsdag.

– Alle elevene får med tester hjem, og må teste seg hjemme, forteller Margareth Myrlund, virksomhetsleder for oppvekst og utdanning i Nes kommune.

På grunn av logistikken rundt testene, blir det ikke klart for første testrunde på tirsdag. Det er bortimot 10 000 tester som skal sendes til skolene, og de blir ikke klar for utdeling før tirsdag. Første testdag for elevene blir da på onsdag.

Her er smitten størst

Selv om smitten er større på enkelte trinn, så må hele skolen gjennomgå det samme testregimet. Det vil si at over 1200 elever må teste seg to ganger i uka.

På Neskollen er smitteutbruddet størst på mellomtrinnet, og mest på femte trinn. På Årnes skole er det femte og sjette trinn som har det største utbruddet. På Runni ungdomsskole har det vært størst utbrudd på niende trinn, men det kommer nå også på de andre trinnene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Margareth Myrlund Foto: Privat

Flere titalls smittede

Til sammenlikning er det på Vormsund ungdomsskole bare to klasser som er berørt og tilsammen 16 elever som mandag var borte fra skolen. På Østgård skole skal det ikke være noe smittet, ifølge ansatte Raumnes har snakket med.

– Det er flere titalls smittede på de andre skolene. Vi ser også at når vi først får melding om en smittet i en klasse, så går det bare dager, så er det flere. Det smitter veldig fort, sier Myrlund.

Onsdag

Hun understreker hvor viktig det er at barna får komme på skolen og at det de gjør nå både er et tiltak for en mer normal skolehverdag og for å hindre videre smitte.

– Vi jobber nå med å få plass logistikk på alt knyttet til massetesting. Det innebærer blant annet at vi må få på plass nok tester, sier Sigurd Løken, rektor ved Runni ungdomsskole.

Skolene forbereder nå meldinger med informasjon til alle foresatte ved disse skolene.

Hjemmeskole etter lærerfravær

Sykefraværet er en annen stor utfordring for skolene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg får daglig telefoner fra rektorer som trenger hjelp til å løse utfordringer med lærere som har fravær, sier Myrlund.

Ettersom lærerne registrerer sykefraværet sitt først etter at de er tilbake, har hun ikke en totaloversikt over antall lærere som er fraværende.

– Målet vårt er at elevene ikke skal ha hjemmeskole, sier hun.

Mandag gikk det imidlertid ikke. I én klasse på Neskollen skole måtte elevene holde seg hjemme. Det var ikke sjans til å skaffe en vikar etter at det var fravær blant de faste lærerne.

– Kan dere flytte lærere mellom skolene?

– Vi har kritisk mangel på alle skolene nå, så vi har ikke noen som kan sendes til andre skoler.

Artikkelen fortsetter under annonsen.