Store arealer med skog er ryddet for å gjøre plass til mer utbygging på Bjertnestunet. Øverst på det nyhogde feltet er det også planlagt    Montessori-barnehage og -skole.
Store arealer med skog er ryddet for å gjøre plass til mer utbygging på Bjertnestunet. Øverst på det nyhogde feltet er det også planlagt Montessori-barnehage og -skole. Foto: John Arne Paulsen

Skogen er ryddet for videre utbygging på Bjertnestunet

BJERTNESTUNET- Vi føler at vi er inne i et ordentlig bra spor nå, sier Bjertnes- utvikler Syver Oliver. Han ønsker også en Montessori-skole velkommen.

Den siste tiden er drøye 200 mål skog ryddet som en forlengelse av dagens bebyggelse på Bjertnestunet. Skogen er ryddet langs Glomma oppover mot Seterstøa.

- Vi har fått et firma til å hogge denne skogen for oss. De har tatt så mye i en sleng, for ellers er det ikke økonomi i det. Dette er en rasjonell og lønnsom måte å gjøre det på, sier Syver Oliver, styreleder i Bjertnestunet Utvikling AS.

- Positivt tilskudd

Han forteller at den øverste delen nærmest vegen som allerede er etablert, er avsatt til skole og barnehage. Resten er beregnet på boliger.

- Hva synes du om situasjonen der Øvre Romerike Montessoriskole møter motbør hos Nes-politikerne?

- Det vil jeg helst ikke si så mye om. Det er ikke vår krig. Montessori har ikke kjøpt tomt av oss, men de har opsjon på kjøp. Jeg ønsker dem velkommen. Det jeg kan si er at en Montessori-skole og -barnehage vil være et veldig positivt supplement til skoletilbudet i Nes rent generelt. Det er en skole som folk flytter til og reiser langt for å komme til. Det kunne vært et positivt tilskudd, og ingen konkurrent i det hele tatt. Det synes jeg det er så rart at man ikke forstår, sier Oliver.

Ytterligere 200 boliger

Han er tilfreds med utviklingen på Bjertnestunet rent generelt.

- Ting fungerer greit og det er mange som har lyst på både tomt og hus, sier Oliver.

Det er inngått avtaler med nye utbyggere som skal foreta selve husbyggingen på det nye arealet. Ytterligere 200 boliger skal reises.

- Jeg vil betegne avtalene vi har som gode. De nye selskapene skal stå for husbyggingen. Vi bygger bare infrastrukturen, så får andre bygge og selge hus. Denne typen samarbeidsavtaler skal vi fortsette med, sier Oliver.

Hele feltet er 420 mål stort. Over halvparten er ferdig utbygd. Det aller meste er fjellgrunn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Det er ikke lang veg til fjell, men det er veldig kupert. Det vi har sett til nå er uansett at vi har fått en veldig fin balanse der oppe, sier Oliver.

Den tekniske infrastrukturen er allerede godkjent fra kommunens side.

- Vi vil derfor være klare til å begynne å bygge relativt raskt. Til høsten håper jeg at det begynner å røre på seg. Da skal vi kunne tilby boliger og tomter på Bjertnes kontinuerlig framover, sier Oliver.