RØDLISTET: Dette illustrasjonsbildet er av en tilsvarende ugle som ble påkjørt og måtte avlives ved Silkeborg i Sverige for en tid tilbake.

Sjelden ugle funnet påkjørt på E16 i Uvesund

Ugla viste seg å være en rødlisteart som er vurdert som sterkt truet.

Geir Sjølis rovfuglmottak i Skogbygda fikk nylig beskjed om at det lå ei død ugle i vegkanten ved den gamle butikken i Uvesund.

– Vi rykket ut og hentet fuglen og kunne bekrefte at det var ei slagugle, sier Sjøli.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han forteller at denne uglearten er vurdert som sterkt truet på den norske rødlista.

– Vi varslet derfor Ornitologisk forening i Oslo og Akershus, Nes kommune og Agder naturmuseum, sier Sjøli.

Han legger til at sistnevnte mottar en del fugler fra rovfuglmottaket, fugler som dør eller må avlives.

TRIST MELDING: Geir Sjøli driver rovfuglmottak i Skogbygda. Langt fra alle rovfuglmeldingene som kommer inn er positive.

Sjøli ser nok en gang behov for å minne om at Nes kommune har en rik fuglefauna der flere rødlistede arter er representert i mange forskjellige biotoper.

Faktaboks - FNs naturavtale

FNs naturavtale ble inngått 19. desember 2022. I juli i år hadde 196 land sluttet seg til avtalen. USA er det eneste landet i FN som ikke er med.

Dette er to av hovedpunktene:

• 30-prosentmålet: Verne 30 prosent av all natur på land innen 2030. Dette skal sikre artene som lever. Vi skal også verne eller bevare 30 prosent av verdens hav, innsjøer og elver. Den forrige globale naturavtalen, vedtatt i 2010, hadde vern på 17 prosent som mål. Dette målet ble aldri oppfylt.

Restaurering: 30 prosent av all natur som er delvis ødelagt skal være restaurert innen 2030.

– En motorveg gjennom dette landskapet er neppe i tråd med å bevare 30 prosent av all natur, slik naturavtalen som ble banket igjennom i Montreal rett før jul, krever, sier Sjøli.

Han sikter til FNs naturavtale, en internasjonal avtale som handler om å redde og bevare natur- og biomangfoldet i verden.

Les også
Ut på tur i Nes: Svarttjenn i pent høstskrud