Dette bildet av Nes Skolekorps ble tatt på korpsets siste øving i Vormsund ungdomsskoles aula tirsdag sist uke. Thomas Høiby Verket dirigerer sine disipler. Aulaen har i en lang årrekke vært korpsets faste øvingssted.
Dette bildet av Nes Skolekorps ble tatt på korpsets siste øving i Vormsund ungdomsskoles aula tirsdag sist uke. Thomas Høiby Verket dirigerer sine disipler. Aulaen har i en lang årrekke vært korpsets faste øvingssted. Foto: John Arne Paulsen

Siste øving i Vormsund ungdomsskoles aula

Sist uke gjennomførte Nes Skolekorps sin aller siste øving i aulaen i Vormsund ungdomsskole.

Aulaen har vært arena for mang en kulturell begivenhet i alle år. Fortsatt vil den fungere som gym- og aktivitetssal for skoleelevene en stund til, før den blir del av ombyggingen til ny ungdomsskole.

Flyttet i helgen

Aulaen har i mange år vært øvingslokalet til Nes Skolekorps. Nå er det slutt. Fra lørdag morgen denne helgen har en dyktig dugnadsgjeng innad i korpset sørget for å flytte alt utstyr over til Nes videregående skole, der de ukentlige øvingene vil finne sted i tiden framover.

– Nes videregående skole har vårt utrolig hjelpsomme og møtt våre ønsker med en positiv innstilling. Vi har tro på at vi skal få gjennomført gode øvelser i disse lokalene, forteller Marthe Wang, styreleder i Nes Skolekorps.

Tilbake senere

Når den planlagte idrettshallen knyttet til ny ungdomsskolen i Vormsund står klar, er det tid for flyttesjau igjen, tilbake til tettstedet ved Vorma. I forbindelse med planleggingen av ny Vormsund ungdomsskole, kom skolekorpsets behov for nytt øvingssted opp. Gjennom prosessen med planlegging av idrettshall så man behov for en øvingssal med tilhørende innredning og lagerplass.

Øve- og konsertarena

5. februar vedtok kommunestyret nettopp dette. Nes Kulturråd var tidlig ute og applauderte. Kulturrådet har vært med og lagt press på politikerne i denne sammenheng, og betegnet det politiske møtet som en festkveld for kulturlivet i Nes.

Arealet på den kommende øvesalen blir mindre enn dagens aula, men den forespeiles å bli godt egnet til mindre konserter og forestillinger, i tillegg til øvinger for bygdas korps, lag og foreninger innen dans, sang, musikk og revy/teater.

john@raumnes.no