annonse

SISTE: Bedre prøver, men fortsatt for mye bakterier i Veslesjøen

Fortsatt for høyt
Fortsatt for høyt: Nye vannprøver viser at bakterienivået i Veslesjøen synker, men det er fortsatt for høyt. (Foto: John Arne Paulsen)

Nye vannprøver viser at nivået av tarmbakterier i Veslesjøen har blitt redusert betydelig, men nivået er fortsatt over grensenivået.

Thomas Frigård

Årnes

– Det er målt for høye verdier av bakterier i vannet, og vi ber folk som skal bade om å unngå å svelge vann. Særlig gjelder dette barn, de er mindre motstandsdyktige mot bakterier, sa kommuneoverlege Unni Berit Schjervheim fredag morgen.

Fortsatt høyt

Da viste målingene at nivået av tarmbakterier var seks ganger over grenseverdien. Nye prøver ble tatt onsdag, og resultatene av disse ble offentliggjort ved 14.30-tiden fredag. Disse prøvene viser at bakterienivået har sunket fra over 2400 bakterier per 100 milliliter vann, til 470 bakterier per 100 milliliter vann. Selv om bakterienivået har forbedret seg betydelig er det fortsatt over anbefalt grenseverdi på 400.

– Årsakene til avvik er ikke kjent, men kan for eksempel stamme fra bading av dyr, eller høy belastning av andre årsaker. Det er aktuelt å ta nye prøver førstkommende mandag, sier Bjørn Hagen i Nannestad kommune i en epost til Raumnes.

Kan få magesjau

Det er nylig foretatt prøver av badevannskvaliteten over hele Romerike, og her viser det seg at bakterienivået i badevannet på Veslesjøen var seks ganger høyere enn grenseverdiene for tarmbakterien intestinale enterokokker på tirsdag. Dette er en bakterie som overlever lenger i vann enn koliforme bakterier, og hvis man svelger vann med høyt nivå av denne bakterietypen vil det kunne føre til en tarminfeksjon.

– Bakteriene vil kunne føre til tarminfeksjoner og det jeg vil kalle magesjau. Derfor bør man unngå å svelge vannet i Veslesjøen nå, sier kommuneoverlegen.

– Vil du anbefale folk å bade et annet sted?

– Vi er ikke der at vi må stenge badestedet, men jeg hadde nok valgt å bade et annet sted akkurat nå, sier Schjervheim.

Nye prøver onsdag

Så lenge man ikke svelger vannet, så er det altså helt ufarlig å bade i Veslesjøen. Men grenseverdiene for denne type bakterier er 400 bakterier i en prøve på 100 milliliter vann. De fleste badevannene som er analysert ligger bakterienivået mellom 1 og 35. I Veslesjøen målte man tirsdag denne uka et nivå på over 2400 bakterier i vannprøven. Verdiene er altså mer enn seks ganger over anbefalt nivå, men dette nivået sank til 470 i de nye prøvene tatt onsdag.

– Vi vet ikke hvordan nivået kan ha blitt så høy, men det har vært høy vannstand og dette kan føre til tilsig av bakterier. Det kan også komme fra dyrekskrementer, eller et dødt dyr i vannet. Det er vanskelig å si. Mange badegjester er i seg selv en forurensingskilde, men vi følger situasjonen. En ny prøve ble tatt onsdag, og vi venter på dette resultatet for å se om nivået har endret seg, sier Schjervheim.

thomas@raumnes.no

annonse